РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 108
статия Лебедова, Р. Знанието като духовна крепост.// Образование, 2016, брой 3, стр. 127-137, ISSN 0861-475Х.
статия Лебедова, Р. Към проблема за колективната памет и личния спомен.// Традиция и модерност в българската наука и образование.Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, 2011, брой книга IV, стр. 166-179, ISSN 978-954-8467-42-1.
статия Лебедова, Р. Двупосочност на творческата реализация.// Арнаудов сборник, 2010, брой 6, стр. 328-333, ISSN 978-954—8190-76-3.
статия Лебедова, Р. Възможен диалог.// Пламък, 2008, брой 9-10, стр. 119-121
статия Лебедова, Р. Образът на Дунав в българската литература.// Арнаудов сборник, 2008, брой Том V, стр. 256-263, ISSN 978-954-8190-57-2.
статия Лебедова, Р. Илюстрацията – другият прочит – Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, с.186-191.// Алманах за литература, наука и изкуства Света гора, 2007, брой -, стр. 186-191, ISSN 13110209.
статия Лебедова, Р. Проекции на понятието култура.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн.II, стр. 43-47, ISSN 954-759-184-3.
статия Лебедова, Р. Христо Ботев – мит и реалност.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 74-80, ISSN 954-759-179-7.
статия Лебедова, Р. Комуникативни аспекти на изкуството.// Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, 2007, брой кн. II, стр. 47-54, ISSN I954-759-184-3.
статия Лебедова, Р. Ботев като митотворец.// Езикът на българите – съхранена духовност, 2007, брой -, стр. 68-74, ISSN 954-759-179-7.
статия Лебедова, Р. История – митология – литература.// Везни, 2007, брой 2, стр. 67-80
статия Лебедова, Р. Пародиране на сакрални изображения.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2007, брой Т. 46, с.7.3, стр. 107-113
статия Лебедова, Р. Ролята на Литературата при създаване на националната митология.// сб. “Дунав - Днестър”, годишник на Тараклийския държавен университет, 2007, брой Том I, стр. 123-130
статия Лебедова, Р. Разказът за Златна Добруджа като родно пространство. Аспекти и употреби.// Известия на научен център “Свети Дазий Доростолски” към РУ "Ангел Кънчев", 2006, брой Том I, стр. 243-250
статия Лебедова, Р. “Северна Добруджа” в Арнаудовата “география” на етническото землище.// Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът -сборник с научни изследвания. АИ “Марин Дринов”, 2006, брой -, стр. 111-116
статия Лебедова, Р. Печатното слово и Държавата – огледалният образ на желанията.// Арнаудов сборник, 2006, брой Том IV, стр. 217-225, ISSN 954-8190-49.
статия Лебедова, Р. Към историята без пред-убеждения.// Бочкаревские чтения; Материалы XXX Зональной конференции литературоведов, 2006, брой Т.1, стр. 362-374
статия Лебедова, Р. Демитологизиращи функции на пародийното /наблюдение над текстове на Ивайло Петров/.// Везни, 2005, брой 4, стр. 51-61
статия Лебедова, Р. Здрачната страна на мита “Златна Добруджа”.// Арнаудов сборник, 2003, брой III, стр. 185-196, ISSN 954-8190-31-1.
статия Лебедова, Р. За цивилизаторската роля на чуждото – диалогично или полемично.// Научни съобщения на СБУ гр. Добрич, 2003, брой 5, стр. 166-172, ISSN 1311-2708.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.