РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 43
доклад Stefanova, Sv. Didactic Petri Nets As Reduced Generalized Nets. IN: International Workwop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets , 6-7, Sofia, 2001, pp. 30-32
доклад Stefanova, Sv., Draganov, I. Big data life cycle in modern WEB systems. IN: Proceedings of University of Ruse, vol.57, 2018
доклад Stefanova, Sv., Filipova, K. Research of the model characteristics of the knowledge dynamic aimed at increasing the effectiveness of the educational process. IN: International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, e-Learning’09, 2009, pp. 296-300
доклад Stefanova, Sv., Manev, S., N. Ivanov. Game Engine Importance in Contemporary Computer Games Development. IN: XVII SAER, Varna, 2003, pp. 182-185
доклад Stefanova, Sv., Petkov Sv. Terrain Generation Brute Force Algorithm. IN: SAER, XVIII, 2004, pp. 109-113
доклад Stefanova, Sv., Slavova, L. Web interface model for integration of virtual validations with external payment provider. IN: International Scientific Conference, VI, 2015, pp. 93-96, ISBN ISSN 1311-9974.
доклад Stefanova, Sv., Stefanov, D. Simulation as a method for controlling manufacturing cycles. IN: Annual School.Conference, V.Tarnovo, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
доклад Zheliazkova I. I., Stefanova S. P. A Pedagogical Experiment with Didactic Petri Nets. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), Sofia, 2002, pp. IV.11-1-IV.11-6
доклад Zheliazkova, I. I. A Technology for Learning by Means of an Intelligent Animation Environment. IN: Сборник доклади на годишната научна конфеенция Scientific Proceedings of the Rousse University, Vol. 40, Seria 1.2, Русе, 2003, pp. 170-174
доклад Маринов М., Св. Стефанова. Една реализация на интерпретатор на STRIPS планове. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 139-143, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М., Св. Стефанова. Обектноориентиран концептуален модел на разпределена система, базирана на знания. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2., Русе, 2007, стр. 126-130, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова С. П., Желязкова И. И. Инструментално средство за работа с мрежи на Петри. В: Сборник доклади на международната конференция SAER'92, Варна, 1992, стр. стр. хх-хх
доклад Стефанова Св., М. Маринов. Организация на вход-изхода в система за паркиране. В: Научни трудове на РУ, том 47, серия 3.2, Русе, 2008, стр. 149-153, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Св., М. Маринов. Концептуален модел на специализирана картова система. В: Научни трудове на РУ, том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 131-135, ISBN 1311-3321.
доклад Филипова Кр., Стефанова Св. Метод на Свиридов за ефективна организация на учебния процес. В: 1-та Националната Конференция по Предизвикателства към Висшето образование и научните изследвания през 21-ви век, Sozopol, 2003, стр. 48-50
учебник С. Стефанова. Компютърни графични системи. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN 978-954-712-499-8.
учебник С. Стефанова. Въведение в компютърната графика. Русе, РУ, 2010, ISBN ISBN-978-954-712-.
учебник Стефанова С., Якимова Е. Изкуствен интелект. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-541-4.
учебно пособие Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
учебно пособие Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.