РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 95
статия Георгиева, Т. Към проблема за възможното участие на Йоан Екзарх в превода на Златоустовите слова, влезли в състава на Златоструй.// Проглас, VIII, 1999, брой 1-2, стр. 141-152, ISSN 0861-7902.
статия Георгиева, Т. Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век.// Проглас, VI, 1997, брой 1-2, стр. 48-58, ISSN 0861-7902.
статия Георгиева, Т. Към въпроса за народно-разговорното и книжовното в езика на Йоаким Груев.// Български език, 1992, брой 2, стр. 122-125
статия Георгиева, Т., В. Димитрова. Една прабългарска заемка в Златоструй от XII век.// Български език, 1996, брой 5, стр. 49-50, ISSN 0005-4283.
доклад Tomova-Mihneva M., T. Georgieva. DOXOLOGIES IN THE EUANGELIUM DIDACTICUM BY CONSTANTINE OF PRESLAV. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse: NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE. SESSIONS SCHEDULE & ABSTRACTS, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2018, pp. 33
доклад Геогиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В ЗЛАТОСТРУЙ И ТЪРЖЕСТВЕНИК ОТ ХІІ ВЕК. В: Научууни трудовен на Русенския университет "Ангел Кънчев", Том 58, Русе, Издателски център на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2019
доклад Георгиева Т. История и философия на християнския подвиг в Тържественика от ХІІ век.. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев" Майски научни четения. Том 54, серия 11., Русе, Университетски издателски център, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Т. Езиковата езикова картина на средновековния свят, отразена в лексиката на ркп. РНБ, F.п.I.46, Санкт Петербург (Златоструй с Тържественик от ХІІ век).. В: Културные коды в сознании и языке: Муждународный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Под ред. Е.Е. Стефанского., Самара, Издателство СаГА, 2015, стр. 82-85
доклад Георгиева Т. Мартенският цикъл слова в ркп. РНБ, F.п.I.46.. В: Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски“, Книга VІІІ., Русе, Унивеситетски издателски център, 2015, ISBN 1313-7395.
доклад Георгиева Т. Тържественикът от ХII век и старобългарските хомилиари. В: Преславска книжовна школа, Т. 16, Шумен, Университетско издателство, 2015, ISBN 978-954-577-492-8.
доклад Георгиева Т , П Трендафилова. За образа на всемирното дърво във фолклора и в Библията. В: Концептосфера - дискурс - картина мира. Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, Самара, Издательство Самарской гуманитарной академии, 2006, стр. 94-99, ISBN 5-98-996-034-4.
доклад Георгиева Т, Б Стефанова. За някои фразеологизми от Златоструй до днес. В: Майски научни четения. Доклади и съобщения., Силистра, 1998, стр. 55-59
доклад Георгиева Т, П Трендафилова. Молитвените формули като белег за авторство. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 50, Русе, Издателски център при Русенския университет, 2011, стр. 33-37, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Т, П Трендафилова. Някои аспекти на представата за всемирното дърво в митологията, Библията и гатанките. В: Научни трудове на Русенския университет. Езикознание и литературознание Т. 46 серия 7, Русе, Университетско издателство, 2007, стр. 167-170, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Т, П Трендафилова. Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, Патриарх Търновски. В: 24.Търновската книжовна школа. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 2002, стр. 321-327
доклад Георгиева Т. Слово за четиридесетте мъченици от Севастия по неговия ранен препис в ркп. F.п.I.46 от РНБ – Санкт Петербург.. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Майски научни четения. Том 52, серия 11., Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 9-12., ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Т. Пиянството през погледа на българина.. В: Ракията на българина. Доклади и съобщения., Русе, Лени-Ан, 2005, стр. 177 - 181
доклад Георгиева Т. Представата за божествените сили в словата на Йоан Златоуст.. В: Между ангели и демони. Доклади от международна научна конференция, проведена в с. Лесидрен, 30.08.-01.09.2001 г., София, 2005, стр. 13 - 21
доклад Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
доклад Георгиева Т., М. Томова-Михнева. ВЛАДЕТЕЛЯТ В СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПРОПОВЕДНИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ. В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, 2019

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.