РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 162
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Investigation of the Opportunities for Experimental Research of Gear Train Vibrations.// MATEC Web of Conferences, Power Transmissions 2019, 2019, No 03001/287, pp. 248 - 252, ISSN 978-619-7383-12-6. (SJR rank: 1 /2019, Scopus)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
статия Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Димитров И., А.Добрева, В. Добрев. Изследване на червячно-цилиндрични предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 9-10, стр. 235-236, ISSN 0025-445X.
статия Добрева А., Н. Станчева, В. Добрев, Д. Станчев. Подобряване качеството на учебния процес чрез интензивно въвeждане на информационни технологии.// “ Управление и устойчиво развитие “, 2007, брой 3-4, год.9, стр. 320 – 323, ISSN 1311 – 4506.
статия Добрева А., В. Добрев. Топлинно изчисляване на планетни и ексцентрикови предавки.// “Машиностроене”, 1996, брой 11-12, стр. 292-293, ISSN 0025-445X.
статия Добрева А., Е. Ангелова, В. Ронкова, В. Хараланова, Ю. Димитров. Участие на студентите в управление на качеството на учебния процес.// Management & Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 22-26, ISSN 1311-4506.
статия Добрева, А., Ю. Димитров. Повишаване на ефективността на учебната работа чрез извънаудиторна дейност със студентите.// Management and Sustainable Development, 2012, брой 1, стр. 27-30, ISSN 1311-4506.
статия Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
доклад Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
доклад Dobrev V., A. Dobreva. Design Development of Truck Systems. IN: 1st International Conference “Motor Vehicles and Transportation MVT 2006”, Timisoara, Romania, Ed. ORIZONTURI UNIVERSITARE, 2006, pp. 49 – 52, ISBN –10:973–638–284-2.
доклад Dobrev, V., A. Dobreva, А. Kolev. Methods for Energy Efficiency Research of Power Transmissions. IN: Proceedings of the 8th International conference on Accomplishments in Electrical, Mechanical and Informatic Engineering “DEMI 2007”, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, Izd. Masinski Fakultet Banjaluka, 2007, pp. 69 – 72, ISBN 978–99938–39-15-6.
доклад Dobrev, V., S. Georgieva, E. Rusinova, A. Dobreva. HIGHER EDUCATION QUALITY IN AGRICULTURAL, TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL SPECIALTIES. IN: ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH 2008-II, Bucuresti, Romania, 2008, pp. 82-84, ISBN 1583-1019.
доклад Dobreva, A., A. Wasowicz, V. Dobrev. Problems of the Implementation of the ECTS in Engineering Faculties from European Universities. IN: Proceedings of GENERAL MACHINE DESIGN 2009, Ruse, Bulgaria, Publ. House of University of Ruse, 2009, pp. 15 – 17, ISBN 1313-9193.
доклад Dobreva, A., N. Stancheva, V. Dobrev. Problems by Organizing Students Mobility for the Machine Engineering Specialties in the frame of Socrates / Erasmus Program. IN: Proceedings of First National scientific conference with international participation “Quality of Education 2006“, Ruse, Print. House of University of Rousse, 2006
доклад Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through Obtaining Feedback from Students. IN: Сборник Научни доклади на РУ и ТУ - Габрово, Русе, Печ. база: Авангард принт ЕООД, 2011, pp. 548 – 552, ISBN 978-954-337-163-1.
доклад Dobreva, A., P. Petrov, S. Stoyanov, E. Rusinova, S. Misheva. Motivation for Improving the Quality of Lecturing through obtaining Feedback from Students. IN: Proceedings of the Second national conference with international participation "Quality of Higher education in Bulgaria - Problems and Perspectives '2009", Vol. II, Ruse, Publ. of “Аvangard Print”, 2009, pp. 27 - 30
доклад Dobreva, A., S. Stoyanov. APPLIED PROGRAM PACKAGE FOR LEARNING, CALCULATING AND PRESENTING WORM GEARING. IN: Zbornik radova sa naucnо-strucnog skupa “Iztrazivanje i razvoj masinskih elemenata i sistema”, JAHORINA – IRMES‘2002, 2/2, Jahorina, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Stampa: FOPIS, 2002, pp. 857-861
доклад Dobreva, A., S. Stoyanov. MULTIMEDIA SYSTEM FOR EDUCATION IN THEMATIC BRANCH “BEARINGS”. IN: Proceedings of Twenty-seventh International Conference “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING 2002”, Sofia, Bulgaria, FOI-COMMERCE, 2002, pp. 170-174, ISBN 954–16–0022-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.