РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 52
доклад Михова А. Полиномни тъждества в M2(Gn) с инволюция транспониране при n≥4. В: Доклади на Международна юбилейна научно-приложна конференция Наука и практика, том 4, УАСГ – София, 2012, стр. 435-440, ISBN 978-954-724-049-0.
доклад Михова А. Полиномни тъждества в матричната алгебра от етори ред със симплектична инволюция над Грасманова алгебра. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 35-39, ISBN 1314-3921.
доклад Михова А. Изследване на тъждества с инволюция транспониране в матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Science&Technologies, vol.II, №3, St. Zagora, 2012, стр. 33-37, ISBN 1314-4111.
доклад Михова А. Приложения на външното произведение на вектори за пресмятане на лица и обеми. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 40-44, ISBN 1314-3921.
доклад Михова А., Д. Пеева. Използване на Mathematica за пресмятания с матрици над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А., Д. Пеева. Някои често допускани грешки при решаването на задачи, давани на кандидат-студентски изпити по математика. В: Международна научна конференция ”50 години Лесотехнически университет”, София, 2003, стр. 217-222
доклад Михова А., Д. Пеева, М. Якимова. Сравнителен анализ на придобитите знания по математика в средното училище и очакваното ниво на студентите от първи курс. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, сер. 6.1, Русе, 2005, стр. 68-71, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А., И. Богомилова. Свойства на детерминантите, описани чрез външно произведение на вектори. В: Научни трудове на РУ, том 50, сер. 6.1, Русе, 2011, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А., М. Якимова. Анализ на качествата на кандидат-студентските изпити и тестове. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер.2.2, Русе, 2002, стр. 144-148, ISBN 1311-3321.
доклад Михова А., С. Дяковска. Относно нивото на знания по математика и физика на студентите първокурсници. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 291-298, ISBN 1314-3921.
доклад Михова А., Ц. Рашкова. Използване на Mathematica за пресмятания с грасманови числа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 22-27, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, А. Градуирани полиномни тъждества в Матричната алгебра от втори ред над крайномерна Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, сер. 6, Русе, 2009, стр. 16-20, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, А. Линейна алгебра над крайномерна Грасманова алгебра. В: Сборник доклади СНС’08 на РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2008, стр. 13-15, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, А. Свойства на матричната алгебра от втори ред над Грасманова алгебра. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 46, сер. 6, Русе, 2007, стр. 15-22, ISBN 1311-3321.
доклад Михова, А. Към въпроса за използване на компютър при обучението по математика и по-специално при решаването на цели рационални неравенства. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 401-403, ISBN 519.682;51.
доклад Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Ръководство по основи на информатиката и програмиране на Бейсик за ПК „Правец-82” – основни задачи и методически постановки. В: Юбилейна научна сесия „10 години факултет за чуждестранни студенти”, Русе, 1989, стр. 407-409, ISBN 519.682.
доклад Пенчева В., М. Якимова, А. Михова. Към въпроса за въведение в програмирането на студенти – чужденци от подготвителния курс. В: Сборник резюмета, Юбилейна научна сесия на ИЧС, София, 1988, стр. 270.
доклад Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
доклад Якимова М., А. Михова. Сравнителен анализ на знанията по математика на българските и чуждестранните кандидат-студенти. В: CD, Юбилейната научна конференция "45 години ИЧС-традиции, новаторство, европейски стандарти", Приложение към годишник на ДЕО-ИЧС, София, 2008, ISBN 1312-2233.
доклад Якимова М., А. Михова. Използване на самостоятелната работа при студентите за привличането им към научно-изследователска работа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 70-73, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.