РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 37 от общо 37
доклад Andonov Y. Treatment of open fractures – where are differences?. IN: AOTrauma Seminar – Pediatric Fractures, София България, 2018
доклад Andonov Y. Мекотъканната увреда важен фактор за фрактурното лечение. В: AO Trauma Course-basic principles of Fracture Management, София България, 2017
доклад Andonov Y., P. Kosev, P. Chobanov, S. Angelov. The severity of the soft tissue damage as an indication for the treatment of the proximal tibial fractures. IN: 10th EFFORT Congress, Austria, Viena, Viena, 2009
доклад Andonov Y., P. Kosev, S. Angelov. Proximal tibial fractures in elderly patients treated by limited internal and small wire external fixation. IN: 11-th EFFORT Congress , Madrid, Spain, Madrid, 2010
доклад Andonov Y.. P. Kosev, S. Angelov, B. Valentinov. Small wire external fixation for the treatment of the distal tibial fractures – mid term result and complications. IN: Jaques Duparc Award at the 11-th EFFORT Congress, Madrid, 2010
доклад Ангелов С., Й. Андонов, Б.Христов. Възможности на външната фиксация при фрактури на дисталния радиус. Предимства на екстраартикуларната фиксация. В: TECHNOMAT & INFOTEL, MEDBIOPHARM, TECHNOOIL., Варна, 2006
доклад Андонов Й. ДИРЕКТНА РЕПОЗИЦИЯ И ФИКСАЦИЯ НА ЗАДНОМАЛЕОЛАРНИ ФРАКТУРИ. В: XIV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, Зл.Пясъци България, 2019
доклад Андонов Й, Георгиев С, Донев Е, Граматиков С. Вискокоенергийни фрактури на тибиално плато лекувани с хибриден фиксатор- 10 години по-късно.. В: XIII-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация, София България, 2016
доклад Андонов Й, Косев П, Валентинов. Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури. В: XXI Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2015
доклад Андонов Й, Соколов Ц. Трансфибуларен достъп при стабилизация на фрактури на тибиално плато със задна депресия. В: XXIII Конференция „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“, Трявна , България, 2018
доклад Андонов Й,Владин П,Арабаджиева Д. ASSESSEMENT OF PAIN AND ITS INFLUENCE ON ELDERLY DEMENTIA PATIENTS WITH INTERTROCHANTERIC HIP FRACTURE - INITIAL EXPERIENCE WITH BULGARIAN-LANGUAGE VERSION OF TWO NONVERBAL SCALES. IN: Aug 10, 2019EFIC Congress 2019 - Pain in Europe XI, Валенсия, Испания, 2019
доклад Андонов Й. , Ангелов С., Филипов В., Бурмов Е., Александров Д. Комплексни счупвания на проксимална тибия лекувани с хибриден фиксатор. В: X конгрес на BOTA, Боровец, България, София, 2007, стр. 183 – 185., ISBN ISBN 978–954–561–.
доклад Андонов Й., С. Ангелов, Д. Александров, Ив. Ванов, Вл. Цонев. Достъп с разделяне на triceps brachii, като алтернатива на остеотомията на олекранона при фрактури на дисталния хумерус.. В: XII Национален Конгрес на БОТА, София, 2013
доклад Иванов И.В. , Й. Андонов. Изследване на ортопедичен хибриден фиксатор на Илизаров по метода на крайните елементи. В: Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет, Русе, 2006, стр. 271-275, ISBN 1311-3321.
доклад Косев П., Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латерални малеоларни фрактури. В: Сборник доклади на IX Конгрес на БОТА, Пловдив, Пловдив, Анима, Пловдив, 2005, стр. 254 – 255, ISBN ISSN 954-9752-33-.
учебник Андонов Й, Косев П, Валентинов Б,Соколов Ц. Ръководство по травматология на крайниците. Русе, България, Русенски университет „Ангел Кънчев”, издателство, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
учебно пособие Косев П., Б. Валентинов, Й. Андонов, Ц. Соколов, Н. Петрова. Лекционен курс по ортопедия за студенти по Кинезитерапия. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 100, ISBN 978-954-712-646-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.