РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 86
доклад Nenov P., E. Angelova, K. Kamenov, V. Ronkova. Visualization Packages for Quick Accumulation of Experience in High Quality Design Of Reducers. IN: 3 rd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2013), Kuşadası, Aydın, Türkiye, Gediz University Publications, 2013, pp. 193-198, ISBN 2147-9097.
доклад Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian. Modernization of education process of the subjectes from the group machine design.. IN: Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, ”), Year III, Issue 1-2 / 2009, София, 2009, pp. 10 -15, ISBN ISSN 1313-0226.
доклад Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks.. IN: . Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks. The XXVII, Clug-Napoca, Romania, 2007, pp. 21-32, ISBN 1221-5872.
доклад Nenov P., E.Angelova, P.Stamatov, T.Diulgerian, V.Varbanov. Interuniversity Centre for High-Tech Machine Design.. IN: Proceeding of Second Regional Conference on Engineering Education, София, 2003, pp. 57-70
доклад Nenov P., V. Ronkova, E. Angelova, T. Trifonov. Almanac of Information Materials, 3D Images, Animations and Other Visualizations As An Aid in Studying Machine Elements. IN: IRMES 2011, The 7th International Scientific Conference, Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Zlatibor, Serbia, 2011, pp. 119-126, ISBN 978-86-6055-012-7.
доклад Nenov P., V. Varbanov, E. Angelova, B. Kaloianov. Design of cylindrical gear drives with optimal parameters , in accordance with ISO 6336.. IN: Proceedings of the 3rd international conference "POWER TRANSMISSIONS '09", Thessaloniki, Greece, Sofia publications, 2009, pp. 113-118, ISBN 978-960-243-.
доклад Nenov P.,B Kalojanov,E.Angelova. Geometrikal Bloking contours as an instrument for high-technology design of geometry of involute external and internal gear drives,power transmissions.. IN: The 4th Intrnational Conference on Power Transmissions,Sinaia,Romania,2012, to be published, 2012
доклад Ronkova V., E. Angelova, P. Nenov. Visualization as a Modern Medium in Teaching Machine Elements. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
доклад Ангелова Е, Б.Калоянов. Оптимално проектиране на цилиндрични зъбни предавки с вътрешно зацепване.. В: конференция ЮТНК 96, Силистра, 1993
доклад Ангелова Е, П. Ненов, В. Петкова. Количествена оценка на възможностите за намаляване масата на разгънати цилиндрични редуктори чрез оптимизиране на зъбните предавки.. В: НК Съвременни машиностроителни технологии, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 32-36, ISBN НД 2062/87.
доклад Ангелова Е,П.Ненов,В.Ронкова. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на еволвентни зъбни предавки на ниво проектиране.. В: Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България, под печат, 2012
доклад Ангелова Е. В. Върбанов В. Ронкова. Якостно изчисляване на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, съпоставяне на стандартите ГОСТ, БДС и ISO. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелова Е., П. Ненов, Б. Калоянов, В. Върбанов. Usage of 2D-Models for Optimization of the Gear Ratio of Cylindrical Reducers. Научна конференция ADEMS’09 Технически университет Клуж-Напока, Румъния. В: Технически университет Клуж-Напока, Румъния, Научни трудове, Клуж-Напока, Румъния, 2009, стр. 85-93
доклад Ангелова Е., П. Ненов, В. Върбанов. Нови възможности за проектиране на цилиндрични зъбни предавки и редуктори - част I. В: Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинозноние, РУ -Русе, 2008, стр. 110-114, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури. В: НК ТУ - Габрово, Габрово, 1995, стр. 127-135
доклад Ангелова Е., П. Ненов, П. Сигалов, Б.. Калоянов, В. Петкова. Оптимизиране параметрите на цилиндрични зъбни предавки с помощта на силови блокиращи контури.. В: НК Състояние, проблеми иперспективи в развитието на телферостроенето, Златни пясъци, Варна, 1986, стр. 28-32, ISBN НД 4022/86.
доклад Ангелова Е., П. Ненов. Оптимизиране параметрите на зъбни предавки на редуктори за трансманипулатори. В: Научно технически семинар "Зъбни предавки и техника на задвижването" Сборник доклади, София, 1993, стр. 22-26
доклад Ангелова Е., Т.Дюлгерян. Подобряване показателите на цилиндрични редуктори. Визуален информационен пакет.. В: Науч. трудове на РУ “А.Кънчев, серия 2.2 Транспорт и машинознание, том 45, , 2006, с.236-240., Русенски Университет, Русе, 2006, стр. 236-240, ISBN 1311 - 3321.
доклад Ангелова Е.,П.Ненов,Б.Калоянов. Програмна версия на Българския стандарт за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки- структора и особености.. В: Сб. доклади на ВВУАПВО -ч 2, Шумен, 1996
доклад Ангелова, Е. Усъвършенстване на учебния процес по дисциплината Машинни елементи-лабораторни упражнения чрез автоматизиране на предварителния тестов контрол. В: Сб. научни трудове на ВВУПВО,част 1, ВВУПВО, Шумен, 1996, стр. 56-59

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.