РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 88
статия Ангелов, Б, Св. Матеев, Стр. Енчев. Научното изследване – основен инструмент за създаване на ново решение в техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 86-90, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов, Б. Нов поглед върху методологическите основи на машинознанието и техническото проектиране.// Машиностроене и машинознание, 2014, брой 23, стр. 63-69, ISSN 1312-8612.
статия Ангелов, Б. Относно предавателното число на кормилното управление на енергетичното средство "Славянка".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1, стр. 26-28
статия Ангелов, Б. Относно работните параметри на четиримашинна хидрообемна трансмисия..// Селскостопанска техника, 1992, брой 1-3, стр. 44-47
статия Ангелов,Б. Относно устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при реверс.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 27-29
статия Ангелов,Б. Сравнително изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на колесния трактор Т-25 при управление от различни водачи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 22-25
статия Ангелов,Б., Стр. Енчев, М. Михов. Изследване на процеса на предвижване на растенията от наклонен шнеков работен орган на приспособление за прибиране на слънчоглед.// Селскостопанска техника, 1984, брой 7, стр. 20-25
статия Ангелов,Б., Ц.Василев, Г. Иванова. Център за дистанционно обучение към Русенски университет "А.Кънчев" - организация и функции.// Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции, под редакцията на доц. д-р Р. Пейчева-Форсайт, 2009, брой 1, стр. 132-137, ISSN 978-954-791-126-0.
статия Ангелов,Б.,Стр. Енчев. Усъвършенствана работна секция към хедерите за соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 24-26
статия Ангелов,Б.,Стр.Енчев. Усъвършенстван вариант на малогабаритния трактор ТМ-14.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 13-15
статия Енчев Стр., А. Стоянов, Б. Ангелов. Малогабаритна тракторна техника, разработена от ТИСЕМ–Русе през последните години.// Селскостопанска техника, 1999, брой 5-6, стр. 7-12
статия Енчев,Стр., М. Михов, Й. Пасев, Б. Ангелов. Уборка сои и подсольнечника с изпользванием хедера ХПС-4,2.// Тракторы и сельхозмашины, 1985, брой 9, стр. 53-54
статия Енчев,Стр.,Б.Ангелов. Специализирани хедери за прибиране на соя ХПС-4,2 и ХС-8/12.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 8-10
статия Иванов Р.П., Д.Й. Станчев, Б.Г. Ангелов. Основни тенденции в развитието на Западно-Европейските трактори в началото на 90-те години.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 35-39
статия Любенов, Сл., Б. Ангелов. Самоориентиране на свободно въртящо се колело с изнесена вертикална ос.// Селскостопанска техника, 1988, брой 7, стр. 41-45
статия Хараланова В.,Б. Ангелов. Относно възможността за обща класификация на техническите системи.// Машиностроене и машинознание, 2013, брой VIII,кн.1, стр. 23-28, ISSN 1312-8612.
доклад Angelov, B. About the Hierarchical Relationship between the System for the Conversion of Matter, Energy and Information, the Technical System and the Executive Organs of the Technical System. IN: International Conference MendelTech, Brno, Czech Rrpublic, 2012
доклад Angelov, B. About the Contents of Design Work in the Preparation Phase for the Production of New Technical System. IN: International Conference MendelTech 2012, Brno, Czech Rrpublic, 2012
доклад Angelov, B., V. Haralanova. The System for the Conversion of Matter, Energy and Information - the Missing Element in the Theory of Technical Systems. IN: International Symposium KOD 2012, Balatonfüred, Hungary, 2012, pp. 65-70, ISBN 978-86-7892-399-9.
доклад Angelov,B. Hinsichtlich der dynamischen Stabilität der geradlinigen Bewegung der selbstfahrenden Radmaschine mit einem hydrostatischen Getriebe. IN: International Automotive Conference CAR'97, Pitesti, 1997

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.