РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 139
доклад Ivanov, I., K. Barzev and M. Mihaylov. SUGRE EIE PROJECT, ALTERNATIVE FUELS AND HYDROGEN TORCH IGNITION SYSTEM EFFECT. IN: The 1st International Conference, Timisoara ( Romania), 2006
доклад Mehmedov, D., Barzev, K., Trendafilov, A. EXPERIMENTAL STUDY OF THE FUEL COMPOSITION ON DIESEL EXHAUST EMISSIONS. IN: 2nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering (METIME), Galati (Romania), 2007
доклад Mihaylov, M. and Barzev, K. Investigation of the effects of hydrogen addition on performance and exhaust emissions of diesel engine. IN: World Congress FISITA, Barcelona, 2004
доклад Nikolova D., K. Barzev. REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES. IN: HTC Borovec March 2016, REDUCTION OF EMISSIONS FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES, 2016
доклад Nikolova D., K.Barzev. POTENTIALS FOR OZONE FORMING FROM OFF-ROAD HEAVY-DUTY DIESEL ENGINE’S EMISSIONS. IN: HTC Borovec March 2016, HTC Borovec March 2016, 2016
доклад Petkov T., K. Barzev. Blow-by Gasses and Ist Combustion in Case of Using Hydrogen Supplementation. IN: 8th Miami International Conference on Alternative Energy Sources, Miami Beach, Florida, 1987
доклад Sofroniev, V. and Barzev, K. Comparative Evaluation of the Emissions of a Two-Stroke Engine Using Lubricating Oils with Different Composition, International Conference on Fuels and Lubricants. IN: International Conference on Tribology, Sinaia, (Romania), 1999
доклад Stankov, Е., Barzev, K. Trends and Paces in the development of Hydrogen Vehicles. IN: 2-nd International Conference on Thermal Engines and Environmental Engineering- METIME, Galati, Romania, 2007
доклад Yolov, S. and Barzev, K. Measurement of Car’s Exhaust Emissions and Fuel Consumption in Real Time, International Conference, University of Pitesti. IN: International Conference, Pitesti (Romania), 1997
доклад Ахмед, А. Бързев, К. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ. В: Ековарна, Варна, 2007, ISBN 954-20-00030.
доклад Ахмед, А., Д. Мехмедов, К. Бързев. ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ИЗПУСКАНИ ГАЗОВЕ (EGR) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АЗОТНИТЕ ОКСИДИ (NOx) И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ДИМНОСТТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ Д-120. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”- том 46, Русе, Печатна база на Русенския университет, 2007, стр. 244-249, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмед, А., К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА СЪСТАВА НА ГОРИВАТА ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ИЗПУСКАНИТЕ ГАЗОВЕ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 272-279, ISBN 954-20-00030.
доклад Ахмед, А.,К. Бързев. ВЛИЯНИЕ НА ОХЛАЖДАНЕТО НА РЕЦИРКУЛИРАЩИТЕ ГАЗОВЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ, МОЩНОСТНИТЕ И ИКОНИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ. В: Ековарна, Варна, Том 17, 2010, стр. 280-287, ISBN 954-20-00030.
доклад Бързев К., Е Станков, С.Кереков. Използуване на водорода като допълнително гориво в двигателите с принудително възпламеняване. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 98-107, ISBN 954-9566-33-1.
доклад Бързев К., Е, Станков. Перспективи по използването на водорода в транспортния сектор. В: Енергиен форум, Варна, 2004
доклад Бързев К.,Е.Станков,С.Кереков. Резултати от проучване на чужд опит относно изследване на системи за комбинирано захранване на транспортни двигатели с водород+ природен газ. В: Сборник статии на Национална научно-техническа конференция БУЛТРИБ, София, 2005, стр. 94-97, ISBN 954-9566-33-1.
доклад Бързев, К. Изискване към октановото число на горивата и горивните смеси. В: Дванадесета научно-техническа конференция с международно участие, “Транспорт, екология - устойчово развитие”, Варна, 2006
доклад Бързев, К. Водороден двигател с вътрешно горене –перспективи към водородна икономика. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 68
доклад Бързев, К. Особености при определянето на топлинните стойности на горивата. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 63
доклад Бързев, К. Влияние на кислородосъдържащите горива върху показателите на дизеловите двигатели. В: Научни трудове, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. Том 44, Серия 4, 58

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.