РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 59
статия Баташки, Г. Разработване и представяне на счетоводната политика на бюджетното предприятие.// Български счетоводител, 2006, брой 3, стр. 9-11, ISSN 1310-7186.
статия Баташки, Г. Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски операции.// Български счетоводител, 1996, брой 4, стр. 24-28, ISSN 1310-7186.
статия Баташки, Г., В.Вечев. Проблеми на текущото и периодично счетоводно отчитане в бюджетните предприятия.// Български счетоводител, 2010, брой 3, стр. 20-23, ISSN 1310-7196.
доклад Баташки, Г. Проблеми при текущото счетоводно отчитане на задбалансовите активи и пасиви в предприятията от публичния сектор. В: Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Свищов, АИ "Ценов", 2011, ISBN 978-954-23-0592-7.
доклад Баташки, Г. Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието. В: Международна юбилейна научна конференция, Свищов, АИ "Ценов", 2011
доклад Баташки, Г. Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия. В: Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Счетоводството - наука, практика, независимост", София, 2010, стр. 66-71
доклад Баташки, Г. Нови моменти при обучението на студентите по счетоводните дисциплини. В: Национална научна конференция на тема, Пловдив, 2006, стр. 84-90
доклад Баташки, Г. Создание системы управления качество обучения в Хозяйственны академии. В: Международная научно-методическая конференция состояние и перспективы развития экономического образования в России, Москва, 2005
доклад Баташки, Г. Гармонизация бухутчета на предприятиях системы бюджета. В: Ежегодная международная научно-методическая конференция, Москва, 2005
доклад Баташки, Г. Вызовы интерактивных форм обучения булгартескому учету финансовы-кредитной системы. В: Международная научно-методическая конференция "Проблемы и перспективы развития интерактивных форм обучения при подготовке специалистов финансово-экономического, Москва, 2004
доклад Баташки, Г. Възможности за преподаване на дисциплината "Международни счетоводни стандарти в публичния сектор". В: Сборник от доклади за научно-методическа конференция на тема "Преподаване на счетоводството във висшите училища", Свищов, АИ "Ценов", 2002
учебник Баташки, Г. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 190, ISBN 978-954-23-0483-8.
учебник Баташки, Г. Счетоводни стандарти в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2009, ISBN 10:95423-0267-1.
учебник Баташки, Г. Стандарти за одит в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2006, ISBN 10:954-23-0296-7.
учебник Баташки, Г. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, стр. 284, ISBN 978-954-23-0337-4.
учебник Баташки, Г., Ж.Михайлова. Банково счетоводство. София, Дионис, 1997, стр. 288, ISBN 978-954-23-0337-4.
учебник Баташки, Г., В. Меразчиев. Банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2010, стр. 336, ISBN 978-954-23-0037-4.
учебник Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2006, pp. 280, ISBN 10:95423-0268-1.
учебник Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ "Ценов", 2003, ISBN 954-23-0147-2.
учебник Баташки, Г., В. Меразчиев. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2002, pp. 239, ISBN 95423-0071-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.