РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 116
статия Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 1. Basic hypotheses and relations.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 89-93, ISSN 2068-7559.
статия Mihaylov N., B. Evstatiev. Improving the energy efficiency of a microclimate system of an animal farm by optimizing of themicroclimate parameters.// Modelling and Optimization in the Machines Building Field (Romania), Romanian technical sciences academy, 2005, No 11 (2), pp. 74-79, ISSN 1224-7480.
статия Nicola Mihaylov, Tzvetelin Gueorguiev, Boris Evstatiev, Seher Kadirova, Tsvetelina Georgieva. Best Practices and Lessons Learned from the Project 15.3.1.017 „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-Bulgarian Cross-Border Area“.// Scientific Bulletin of Naval Academy, 2018, No 1, pp. 550-554, ISSN 2392-8956.
статия Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
статия Андонов К., О. Динолов, А. Новакова, И. Евстатиев, Б. Евстатиев, К. Коев, А. Кръстева. Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция.// Енергетика, 2009, брой 8, стр. 27-34, ISSN 0324-1521.
статия Белоев И., Б. Евстатиев, К. Мартев. Изследване нивата на ветрените източници за енергоосигуряване на бензиностанциите в страната.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 16-19, ISSN 1312-0751.
статия ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
статия Динолов О., К. Андонов, Б. Евстатиев, А. Кръстева, В. Кирчев. Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания.// Енергетика, 2008, брой 8, стр. 26-31, ISSN 0324-1521.
статия Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
статия Евстатиев, Б. Модел за управление на тунелна вентилация в птицевъдни сгради.// Селскостопанска техника, 2009, брой 46 (2), стр. 9-13
статия Евстатиев, Б. Модел за управление на микроклимата в птицевъдни сгради при зимни условия.// Селскостопанска техника, 2008, брой 45 (6), стр. 14-18
статия МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Model for Simulation of Nonlinear Inductors in Virtual Environments. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, IEEE, 2019, pp. 629-632, ISBN 978-1-7281-1413-2.
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, D. Trifonov. Phase Shift Tuning for Measurement of Hysteresis Losses in Inductors with Magnetic Core. IN: 2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, IEEE, 2018, ISBN 978-1-5386-3419-6.
доклад Evstatiev B., D. Kiriakov, I. Beloev. A Different Approach for Measurement of Hysteresis Losses in Magnetic Cores. IN: 2017 IEEE 23 rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Constanța, Romania, IEEE, 2017, pp. 138-140, ISBN 978-1-5386-1626-0.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska, D. Trifonov. Development of a monitoring system for three-phase motors based on an Arduino microcontroller. IN: Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Sixth International Conference, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 297-302, ISBN 1311-9974.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Enimanev. Experimental study of the heat exchange and accumulation processes of a green roof under summer conditions. IN: Proceedings of the University of Ruse, Ruse, 2011, pp. 74-78, ISBN 1311-3321.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska, I. Evstatiev. Green roof performance under winter conditions. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”. RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 212-216, ISBN 978-954-8675-36-9.
доклад Evstatiev B., K. Gabrovska-Evstatieva. Concept for development of 2D virtual reality laboratory in electrical circuits: basic equipment. IN: 15-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Sofia, IEEE, 2017, pp. 490-493, ISBN 978-1-5090-6690-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.