РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 89
статия Колев, Б., С. Ишпеков, С. Стаматов. Механизирано овършаване на семенни кутийки от сусам.// Селскостопанска техника, 2012, брой 3, стр. 14-21, ISSN 0037-1718.
статия Колев, Б., Хр. Белоев. Повреждане на пшенични зърна при механично въздействие.// Селскостопанска техника, 1997, брой 6, стр. 3-6, ISSN 0037-1718.
статия ОVCHAROV,M.,D.BEKANA,B.KOLEV,B.BORISOV. REGARDING CERTAIN THEORETICAL FORMULATION OF FORAGE CHOPPING.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 121-127, ISSN 0202-1927.
статия Овчаров, М., Б. Колев, Б. Борисов. Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите.// Селскостопанска техника, 2015, брой 1, стр. 9-17, ISSN 0037-1718.
статия Христаков, И., Б. Колев. Метод за ензимно инвертиране на захарен разтвор.// Механизация на земеделието, 2014, брой 5, ISSN 0861-9638.
доклад Boris Borisov, Bojidar Kolev, Setlozar Mitev, Krasimir Bratoev, Daniel Bekana. Opportunites for Investigation Energy Efficiency of Tractors. IN: International Scientific Conference EE&AE 17-18 may 2013, Ruse, Bulgaria,, Ruse University, 2013, pp. 532-538, ISBN 1311-9974.
доклад Borisov,B., B.Kolev, K.Bratoev, M.Ovcharov. Theoretical Prerequisites for Creating a Combined Milling Machine Feed. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, University of Ruse Angel Kanchev, 2015, pp. 476-480, ISBN 1311-9974.
доклад Kenanska,A.,B.Borisov,B. Kolev B. METHOD AND DEVICE FОR THRESHING OF SESAME /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ/ /МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛОТА КУНЖУТА/. В: II-nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE AGRICULTURAL MACHINERY, Varna, PROCEEDINGS-SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.5, SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, 2014, стр. 56-58, ISBN 1310 – 3946.
доклад Mitev, G, K. Bratoev, M. Popova, B. Kolev, M.Nikolova. Innovative Moments in Training Bachelor Degree Students in „Crop Production“.. IN: Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business, Stara Zagora, 2016
доклад Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education (Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно инже. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
доклад Stancheva, N., B. Kolev, A. Dobreva. Innovative Methods for the Improvement of Education Quality. IN: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’ 04, Vol. III, Gabrovo, University Publishing House “V. Aprilov”, Gabrovo, 2004, pp. III-442-III-446, ISBN 954-683-305-3.
доклад Богомилов, Б., Б Колев, Т Тодоров. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КАНАЛИТЕ В МАТРИЦА НА МАШИНА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ. В: 55-та годишна конференция на Русенския университет ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-ИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, 2016, стр. 102, ISBN 1311-3321.
доклад Богомилов, Б., Б. Колев, Т. Тодоров. Теоретични предпоставки за определяне параметрите на каналите в матрица на машина за гранулиране. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Издателски център при РУ, 2016, стр. 114-120, ISBN 1311-3321.
доклад Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna-Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, брой 5, 2013, стр. 81-85, ISBN 1310-3946.
доклад Борисов,Б., Б.Колев, Ал. Стоянов, Св. Митев. Проучване и анализ за приложение на международни стандарти при изпитване на трактори в България. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 1.1, Издателски център на РУ, гр. Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-33.
доклад Везиров, Ч., Б. Колев. За надеждността при различна интензивност на откази и възстановяване през денонощието. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
доклад Везиров, Ч., Б. Колев и др. За проектиране надеждността на система от мобилни средства. В: Юбилейна научна сесия на ВВОВУ, Велико Търново, 1993, ISBN 0861-9115.
доклад Везиров, Ч., Б. Колев и др. Избор на технологичен вариант за селскостопанското производство. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”. –Русе, т. XXVIII, сер. 1, Русе, 1990, ISBN 1311-3321.
доклад Везиров, Ч., Б. Колев. Взаимно разположение и транспорт между машините. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVII, серия 1, Русе, 1989, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев и др. Машина за овършаване и грубо почистване на семена от сухоплодни зеленчукови, дребносеменни бобови и други култури. В: Юбилейна научна сесия на ТИСЕМ, Русе, 1998

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.