РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 26 от общо 26
доклад Климентов Кл., Г. Попов, Б. Костов. Моделиране характеристиките на центробежни помпи при работа с водо - въздушна смес. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
доклад Климентов, К., Г. Попов, Б. Костов. Изследване енергийната ефективност на центробежни помпи при работа с двуфазни водо-въздушни смеси. В: Сборник доклади XVIII научна конференция с международно участие - Том II, Созопол, 2013, стр. 93-100
доклад Костов, Б. (ръководители: Г. Попов и Кл. Климентов). „Влияние на честотата на въртене на работното колело върху обемните загуби на центробежна помпа 12Е20”. В: Студентски научни трудове - СНС'09, Русе, 2009, стр. 19-23, ISBN 13113221.
доклад Попов Г. С., Б. Зв. Костов, Кл. В. Климентов. Оценка разхода на енергия при паралелна работа на центробежни помпи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе 2012, Русе, 2012
доклад Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Възможности за подобрение ефективността на асинхронните двигатели, използвани в помпените и вентилаторните системи. В: Научна конференция РУ&СУ 2011, Русе, 2011
доклад Попов Г., Б. Костов, Кл. Климентов. Фактори, влияещи върху ефективното използване на енергията при помпени и вентилаторни системи. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 40 – 46
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.