РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 27 от общо 27
доклад Михайлов Н., Б. Борисов и др. Система за автоматично измерване и регистриране на електропотреблението.. В: Доклад на Научна сесия на НИМЕСС, София, 1988
доклад Михайлов Н., Б. Борисов и др. Изследване на електропотреблението в технологичните процеси на промишленото птицевъдство.. В: Научни трудове ВМЕИ – Габрово, Габрово, 1987
доклад П.Данев,Борис Борисов и др. Разработване на компютърна система за регистриране на кривите на охлаждане на течни среди за закаляване и изследване на подходите за математическа обработка.. В: Научни трудове, РУ „А. Кънчев”,, 2001
доклад Яков В., Б Борисов. Избор на схема за пускане и защита на помпен агрегат.. В: Международна конференция ЕЕ и АЕ, Русе, 2002
учебно пособие Михайлов Н., Б. Борисов и В. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по електронизация на процесите в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ, 1988, ISBN ЦБ48098.
учебно пособие Николай Михайлов, Стоян Казанджиев, Борис Борисов, Димитър Радев. Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание и механична технология II част. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 1991, ISBN П/621.3/Р97.
учебно пособие Стоянов И., Н. Михайлов, Б. Борисов, Н.Евстатиева, М. Александров. Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика.. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 2010, ISBN 978-954-8467.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.