РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 80
статия Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване..// Сп.Известия на съюза на учените –Русе,серия “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 54 - 58, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев Б., М. Петров. Качествените характеристики на различни системи за реализиране на 3D звук..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004, брой том 41, стр. 156 - 160, ISSN 1311 – 3321..
статия Сакакушев Б., М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002, брой том 39, стр. 81 - 85, ISSN 1311 – 3321..
статия Сакакушев Б., М.Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване на якостните свойства на твърди тела.// Научни трудове, РУ „А. Кънчев”, Международна конференция AMTECH, серия 2, 2005, брой 44, стр. 593-598, ISSN 1311-3321.
статия Сакакушев Б., С. Стоев. Възможности за определяне и намаляване на грешките при измерване на грапавост по контактния метод..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 185 - 190
статия Сакакушев Б., С. Стоев, С. Първанов. Анализ на метода за измерване координатите на точки от повърхнина при използване на калибрована стереоснимка..// Journal of the technical university at Plovdiv “Fundamental scinces and applications”, 2007, брой том 14, стр. 191 - 194
статия Сакакушев Б., СОТИРОВ, Б., Първанов, С. Органолептично оценяване на точни отвори с малък диаметър и голяма дължина..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 211 - 215, ISSN 954 – 33.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров. Возможность определения расстояния объекта с помощью стереофотограметрии.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 111 - 116, ISSN ISBN 978-5-91891-.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров. Анализ и измерване на шумовата емисия на охлаждащите вентилатори в съвременната компютърна техника..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, брой том 45, сери, стр. 95 - 99, ISSN 1311 – 3322.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров, Г. Стефанов. Стереофотограметричен метод за измерване на деформации на машиностроителни констрикции..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 17 - 20, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев, Б. Основни показатели на калиброваната стереоснимка и приложението и във фотограметричните измервания на реални машиностроителни обекти..// XVIII Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2008”, Созопол, 2008, брой 18, стр. 410 - 413, ISSN 978 – 954 - .
статия Сакакушев, Б. Относно дифракционната грешка при измерване интензитета на звука. , 2006г., стр.237 - 241..// XVI Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2006”, Созопол, 2006, брой 16, стр. 237 - 241, ISSN 10: 954 – 33.
статия Сакакушев, Б. Към теорията на измерването на динамичния вискозитет по вибрационния метод..// XV Научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2005”, Созопол, 2005, брой 15, стр. 160 - 163, ISSN 954 – 334 – .
статия Сакакушев, Б. Преносим уред за измерване на грапавост в производствени условия..// Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2003, брой том 40, стр. 135 - 138, ISSN 1311 – 3321.
статия Сакакушев, Б. Методика за конструиране на инструменти за ППД с еднократно радиално подаване за обработване на отвори с малки диаметри. , 2001г.стр 58-61..// Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, 2001, брой 4, стр. 58 - 61, ISSN 1311-3321..
статия Сотиров Б., Б. Сакакушев, Д. Тонев, Ц. Георгиев. За обучението по метрология за инженери.// сп. „Стандартизация, метрология, сертификация”, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
статия Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Корийков, Цв., Георгиев, Цв., Жел, Ж. Ф, Попеску, Г. «Мениджмънт на качеството и метрология» - специалност от европейското образователно пространство.// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2010, брой I, стр. 25-28, ISSN 1310-0831.
статия Сотиров, Б., Сакакушев, Б., Тонев, Д., Георгиев, Цв. За обучението по метрология за инженери..// Стандартизация, Метрология, Сертификация, 2006, брой 12, стр. 25-29, ISSN 1310-0831.
статия Сотиров, Б.С., С.Г.Иванов, Б.Б. Сакакушев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ОСНОВАН НА КЛАСИЧЕСКАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С ПРАВИ ЗЪБИ.// KNOWLEDGE International journal scientific papers, 2016, брой Vol 13.1, стр. 355-356, ISSN ISSN 1857-92. (с импакт фактор: 1.023 /2015, httl://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.