РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 126
статия Кузманов, Е. К., Ив. Й. Палов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 9 - 15
статия Палов Ив., А. Стоилова, М. Радевска, К. Сираков. Резултати от изследвания на предсеитбената електромагнитна обработка на семена от нови български сортове памук.// Селскостопанска техника, 2008, брой 5, стр. 12-19
статия Палов Ив., Г. Патенова, К. Сираков, Г. Гинчев. Резултати от Резултати от предварителни изследвания на предсеитбени електромагнитни обработки на семена от фасул.// Селскостопанска техника, 2009, брой 4, стр. 15-21
статия Палов Ив., Емил Кузманов, Никола Армянов, Кирил Сираков. Резултати от полеви изследвания на последействието при енергийно стимулиране на семена от пшеница.// сп., 2011, брой -
статия Палов Ив., К. Сираков, А. Стоилова, М. Радевска. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. II. Дължина на първична коренова система – корен и кълн.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 28-36
статия Палов Ив., К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследования предпосевных электромагнитных оброботок семян.// ж.Механизация и электрификация сельского хозяства, Москва, №4, 2012. под печат, 2012, брой 4
статия Палов Ив., Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на електрическото поле на устройство за предсеитбена електромагнитна обработка на посевен материал.// Селскостопанска техника, 2003, брой 5-6, стр. 167-169
статия Палов Ив., Пл. Генчев, К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 32-34
статия Палов Ив., Ст. П. Стефанов, К. Сираков, Ю. Божкова, Н. Вълкова. Възможности на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от памук.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 3-6
статия Палов Ив., Ст. Стефанов, Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на слънчогледови семена.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 8-12
статия Палов Ив., Ст. Стефанов, Св. Къснеделчева, Н. Армянов, К. Сираков. Коагуляция зеленого растительного сока стержневым электрокоагулятором.// Agricutural engineering, 1998, брой 30, стр. 61-70
статия Палов, Ив. Й., Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от полеви изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшенични семена с електромагнитна енергия..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 24 - 32
статия Радевска М., А. Стоилова, Ив. Палов, К. Сираков. Влияние на електромагнитната обработка и срока на съхранение върху посевните каческва на семена от памук. I. Лабораторна кълняемост.// Растениевъдни науки, София, 2012, брой 49, стр. 19-27
статия Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване изменението на реактивните товари на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт.// Енергетика, 2006, брой № 6
статия Сираков К. Анализ на резултатите след предпосадъчна електромагнитна обработка на клубени от картофи.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 18-23
статия Сираков К., Г. Антонова, Св. Захариев, С. Дечева, Ив. Палов, М. Михов. Влияние на предсеитбената електромагнитна обработка върху растежната сила на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 2, стр. 12-18
статия Сираков К., Д. Ганева, М. Михов, Кр. Мартев, Св. Захариев, Ив. Палов. Изследване влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества на семена от домати сорт Миляна.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3-4
статия Сираков К., Д. Ганева, Св. Захариев, Ив. Палов, М. Михов. Резултати от изследване влиянието на предсеитбените електромагнитни обработки и срока на съхранение върху прорастването на семена от български сортове домати.// Екология и бъдеще, София, 2015, брой 1-2, стр. 65-71, ISSN 1312-0751.
статия Сираков К., Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване на допустимото нагряване на памукови семена при делинтиране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 18-21
статия Стефанов Ст., Ив. Палов, В. Русева, К. Сираков. Относно нормирането на фактори на мощността.// Енергетика, 2005, брой №4, стр. cтр. 33-37

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.