РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 68
доклад Белкинова, Д. Електронните учебни материали - предизвикателство за преподавателите и шанс за студентите. В: Technomat & Infotel International Symposium, Technomat & Infotel International Symposium, 2008, стр. 145-152, ISBN 1313-2539.
доклад Белкинова, Д. Акценти при използване на 2D-CAD графична система Microsoft Office VISIO в дисциплината "Компютърна графика". В: Technomat & Infotel 10-th International Symposium, Technomat & Infotel 10-th International Symposium, 2007, стр. 176-184, ISBN 978-954-9368-24-6.
доклад Белкинова, Д. 21-ви вek и работната среда на университетския преподавател. В: Technomat & Infotel 1o-th International Symposium, Technomat & Infotel, 2007, стр. 163-175, ISBN 978-954-9368-24-6.
доклад Белкинова, Д. EВОЛЮЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПРОЕКТИРАНЕ - ОТ ВРЕМЕТО НА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ДО СЪВРЕМЕННИЯ ВИРТУАЛЕН ПРОДУКТ. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 279-294, ISBN 954-9368-15-7.
доклад Белкинова, Д. Интерактивните медии в помощ на университетския преподавател. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2006, стр. 295- 308, ISBN 954-9368-15-7.
доклад Белкинова, Д. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В: ТРАНС&МОТАУТО’06, Варна, Варна, 2006, стр. S-V 01/3121
доклад Белкинова, Д. Модерните технологии при разработване на нови технически изделия. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2005
доклад Белкинова, Д. 2D- и 3D CAD системи в помощ на конструктора. В: ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, ТЕХНОМАТ + ИНФОТЕЛ , Бургас, 2004
доклад Белкинова, Д. Интегрирано разработване на продукти във виртуална среда. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
доклад Белкинова, Д. Моделиране на детайли с 3 - D CAD система Solid Edge. В: CAD/CAM/CAE конференция, Пловдив, Пловдив, 2002
доклад Белкинова, Д. Актуални тенденции при разработването на продукти. В: Втора научна конференция , Технологичен колеж Разград, Технологичен колеж Разград, 2001
доклад Белкинова, Д. Бързото производство на прототипи и 3-D дигитализирането в помощ на конструктора. В: САD/САМ/САЕ конференция Пловдив, Пловдив, 2000
доклад Белкинова, Д. Съвременни средства и техники за създаване на продукти. В: Втори международен конгрес "Машиностроителни технологии' 99", София, 1999
доклад Белкинова, Д. Възможности за оптимизиране на процеса моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: НС'89 "Наука, обучение, производство", ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1989
доклад Белкинова, Д. Моделиране на машиностроителни детайли с тримерни графични системи. В: Юбилеен научно-технически симпозиум "Съвременни металорежещи машини и автоматични производствени комплекси в машиностроенето", Сливен, 1988
доклад Белкинова, Д. Изпитваща програма на тема проектиране на ръбести тела. В: Научни трудове ВТУ"Ангел Кънчев" Русе т. XXIX серия 2, ВТУ"Ангел Кънчев" Русе, 1987
доклад Белкинова, Д. Проблеми на издигане качеството на професионалната подготовка на учениците на равнището на съвременните достижения на научно-техническия прогрес в областта на чертожната дейност. В: III. научна школа на младите педагози, Шумен, 1984
доклад Белкинова, Д. Избор на конструктивните характеристики за получаване на чертежи с помощта на ЕИМ. В: Сборник с научните трудове на българските студенти и аспиранти в ГДР, Дрезден, ГДР, 1983
доклад Белкинова, Д. Автоматизация на чертожния труд в областта на химическото машиностроене. В: IV. Национална научно-техническа конференция РАИТ'83, Пловдив, 1983
доклад Белкинова, Д. Възможности на системата програми "DRUKSA" и организация на необходимите данни. В: Сборник с трудовете на българските студенти и аспиранти в ГДР, Карл-Маркс-Щат, 1982

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.