РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 71
статия Иванова, Д. Управление на сушилня с комбинирана схема за енергоогуряване.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 7-12, ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д. И., К. Й. Андонов. Моделиране на процесите в сушилня използваща естествени източници на енергия.// Известия на Съюза на учените - Русе, серия "Технически науки", 2000, брой 1, стр. 130-133
статия Иванова, Д., К. Андонов, А. Кръстева, Н. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., К. Ениманев, К. Андонов. Оптимизиране на процеса в сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 22-25, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., К. Коев, К. Андонов. Моделиране на процесите в камера за съхранение на земеделска продукция.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., Н. Вълов. Размито управление на сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2007, брой 2, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
статия Иванова, Д., Н. Вълов, В. Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
статия Кръстева, А., Д. Иванова, К. Андонов, Г. Попов. Оптимален по разход на електрическа енергия режим на работа във водоснабдителна система.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 44-48
статия Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
статия Петров, В., Р. Иванов, Д. Иванова, Н. Станчева. Многофакторно изследване на механичните загуби на празен ход в тракторна трансмисия.// Известия на съюза на учените - Русе, серия Технически науки, 2013, брой X, стр. 74-78, ISSN 1311-106X.
статия Христова М. , В. Русева, A. Кръстева, Д. Иванова. Моделиране работата на еднофазен трансформатор в средата Matlab/Simulink.// Известия на Съюза на учените – Русе, Серия Технически науки, 2014, брой 11, стр. 19-23, ISSN 1311-106X.
доклад Andonov K., D. Ivanova, K. Koev, K. Enimanev, D. Dimov. Model of installation with combined energy supply for drying and storage of production. IN: “Energy Efficiency and agricultural engineering” 2002 International Scientific Conference, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Русе, Union of Scientists – Rousse, 2002, pp. 182-192
доклад Andonov K., D. Ivanova, Kr. Martev, Kr. Enimanev, D. Dimov. Model of Instalation with Combined Energy Supply for Drying and Storage of Production. IN: Proceedings of the International Workshop on Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural Production, Hanoi, 2005, pp. 182-187
доклад Andonov, K., D., Ivanova, K., Koev, K., Enimanev, D., Dimiv. Models of energyeconomical livestock buildings. IN: EE&AE 2002- International Scientific conference 04-06. 04. 2002, Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse, 2002, pp. 1-9, ISBN ISSN 1311-9974.
доклад Ivanova D. Multi-objective control of a heat object. IN: Sixth Int. Conf. Energy efficiency & Agricultural Engineering, Ruse Bulgaria, 2015, pp. 446-452
доклад Ivanova, D. I. Artificial Neural Network-based Solar Radiation Predictor. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Second conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680
доклад Ivanova, D. I., M. G. Popova. Neural Near-Time Optimal Control with Quazistationary Switching Line. IN: Proceedings of the Union of Scientists - Rouse, Second Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rouse, 2004, pp. 676-680.
доклад Ivanova, D., N. Valov, D. Ilieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MATHEMATICAL MODELS FOR APRICOTS DRYING. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE АUTOMATICS AND INFORMATICS'2016, SOFIA, 2016, pp. 121-124, ISBN 1313-1850.
доклад Krasteva A., D. Ivanova, G. Popov, B. Kostov. Application of a genetic algorithm for analyzing the effective use of electrical energy in working pump systems. IN: ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, Русе, 17-18 май, 2013, pp. 82-87

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.