РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 56
статия Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
статия Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
доклад Docheva P., A. Shopov. ITO films deposited by reactive D.C. magnetron sputtering using argon-oxygen-hydrogen atmosphere. IN: NATO ASI, Kaunas, Lithuania, 2001
доклад Docheva P., D. Popov. Optimization of the optical characteristics of a heat reflecting coating TiO2 / Cu / TiO2. IN: Proc. Sci Conf. AMTECH'95, Русе, 1995
доклад Docheva P., I. Dermendjiev , G. Vassilev , B. Arnaudov. Magnetron sputtered CuInSe2 layers as a material for solid batteries. IN: NATO ASI, NATO Science Series, 3. High Technology , vol. 85, Sozopol, Bulgaria, 2000, pp. 607-610
доклад Gandova V., D. Soares, K. Lilova, P. Docheva, J.e. TedenacG. P. Vassilev. Phase equilibria studies of the Ni-Sn-Zn system. IN: COST Mid Term Meeting - ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bochum, 2009
доклад Lilova K., H. Malakova, B. Huber, P. Docheva, G. Vlaykov et all. Studies of bismuth-copper based micro- and nano-particles obtained by wet-chemical methods. IN: COST ACTION MP0602 – Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Genova, 2008
доклад Miettinen J., Docheva P., Gandova V., Vassilev G. Thermodynamic descriptions of Cu-Pb-X systems. IN: COST MP 0602 Final Meeting, Brno, 2011
доклад Milcheva N, V. Gandova , K. Lilova , P. Docheva , J.C. Gachon , G. P. Vassilev. Preliminary Thermodynamic Modeling of the System Ni–Sn–Bi. IN: COST ACTION MP0602:Advanced Solder Materials for High Temperature Application, Bratislava, 2010
доклад Nancheva N., P. Docheva, S. Stoianov. Multimedia applications in study of inversion axes of symmetry in crystals. IN: 6th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning of the European Physical Society, Ghent, Belgium, 2001
доклад Nancheva N., P. Docheva, M. Misheva. Effect of the Bias on the structural defects in SnOx films. IN: 3 rd General Conference of the BPU-3, Cluj-Napoca, Romania, 1997
доклад Nancheva N., P. Docheva, N. Feschiev, M. Misheva, N. Djourelov. Defects in sputter-deposited Aluminium Films, studied by X-ray diffraction and positron annihilation. IN: General Conference of Balkan Physical Union, BRU-2, Izmir, Turkey, 1994
доклад Nancheva N., P. Docheva, P. Hadjijska, M. Misheva, N. Djourelov, D. Elenkov. Investigation of the effect of oxygen and substrate bias on the defect structure of sputter-deposited SnOx Films. IN: 28 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1996
доклад Nancheva N., P. Docheva, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of Sn Films on Silicon by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 32 nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Opole-Wroclaw, Poland, 2000
доклад Nancheva N., P.Docheva, W.Anwand, G. Brauer. Influence of Substrate Bias during Magnetron Sputtering of SnOx Films on Tin Probed by Slow Positron Implantation Spectroscopy. IN: 30 th Polish Seminar on Positron Annihilation, Jarnoltowek, Poland, 1998
доклад Nancheva, P. Docheva N., N. Djourelov, M. Balcheva. Positron study of Cu-Se, In-Se and CuInSe2 Thin Films. IN: 12th Int. Conference on Positron Annihilation –ICPA-12, Munchen, Germany, 2000
доклад Popov, D., P. Mashkov, P. Docheva. Composition of Thin oxide films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering of Cd : Sn and Sn : Sb Target. IN: VEIT 93 Varna, Bulgaria, 1993
доклад Vassilev G, V. Gandova, P. Docheva. Comparison between Cu-Ni-Zn liquid phase thermodynamic assessments performed by the CALPHAD method and by the general solution model. IN: НК „Природни науки", Варна, 2008
доклад Д. Попов, П. Машков, П. Дочева. Състав на тънки окисни слоеве получени чрез реактивно магнетронно разпрашване на калай. В: Научна конференция ВМЕИ Габрово, Габрово, 1992
доклад Дочева П., И. Дерменджиев, Й. Русева, М. Балчева. CuInSe2 слоеве получени чрез магнетронно разпрашване. В: НС, Русе, НТ на РУ, том 37, серия 3, Русе, 1999

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.