РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 93
статия Донева, В. Неизлечимата самоличност, която носим.// Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г., 2014, брой 1, стр. 16-21, ISSN 978-619-7071-67-2.
статия Донева, В., М. Душкова. Наблюдения върху представянето на някои категории думи в Официалния правописен речник на българския език.// Изследване речта на носителите на съвременния български език (сборник научни статии), 2013, брой 1, стр. 61-67., ISSN 978-6197071-30-6.
доклад Doneva, V., M. Dushkova. Generating ideas of Modern Education based on the messages of the books from the Revival Period (the compilation of a reader containing literary works from the Revival Period). IN: 58 th Annual Sciece Conference of Ruse University and Union of Scientists- Ruse "New industries, digital economy, society- projections of the future II", Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2019, pp. 279
доклад Донева В. Поетът Иван Грозев - посветителство в тайното знание. В: Арнаудов сборник, Том 10, гр. Русе, Лени-АН, 2018, стр. 172-178, ISBN 978-619-7058-64-2.
доклад Донева В. И затова, че аз обичам живота, аз зная, че ще обикна и смъртта. Рабиндранат Тагор и Иван Грозев. В: Арнаудов сборник Том 9, Арнаудови четения, Русе 2015, Русе, Лени Ан, 2017, стр. 219-224, ISBN 978-619-7058-49-9.
доклад Донева В. "Юбилеят на Калистена - един непознат текст на К. Мутафов". В: 55- та годишна конференция на РУ, Русе, Университетски издателски център, 2016, стр. 66-71, ISBN SAT- 2B. 407-1-LT.
доклад Донева В., Р. Русев. Говор. Антропоними. В: Тетово. Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов, Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 205-226
доклад Донева В., Б.Николова, М.Цветкова. Дегероизирането на войната - "Горчиви спомени и чувства. 1916" на Атанас Иванов. В: Сборник с доклади от Международната научна конференция 4-7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан Първата световна война и България през 1916 година, София, Военна академия "Г.С.Раковски", 2016, стр. 385-389, ISBN 978-954-9348-82-8.
доклад Донева В., Д.Камаринчева. Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век. В: 13 Международна конференция от цикъла "Кирил и Методий в езика и културата на славяните", организирана от Института по славянска филология на университета Мария Кюри-Склодовска 11-12 април 2017 г, Списание "Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie" ("Кирило-Методиевски записки"), 2017, стр. 158-166
доклад Донева В., Х. Хебибова. Университетът и мобилността на младите- превенция на рисковете. В: Мобилност на младите хора и рискове, Русе, 2016, стр. 30-37
доклад Донева, В. "Символизмът е език на храма." Концептуални наблюдения върху символизма на Иван Грозев. В: Научни трудове РУ § СУ' 2014. Т. 53, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2014, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. За един драматичен герой като посредник между традиции и модерност (Следи на Боян Магьосника в българската драма от първата четвърт на ХХ век). В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 178-182, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Да повикаш Бог. В: Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Национална конференция за Змей Горянин - РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 129-137, ISBN 978-954-8467-99-5.
доклад Донева, В. „Боян Магесникът” на Кирил Христов – модерни идеи и език в стари драматургични схеми. В: Арнаудов сборник, том 7, Арнаудови четения 2012, РУ, Русе, Лени-Ан, 2013, стр. 222-228, ISBN 978-619-7058-06-0.
доклад Донева, В. Мярата живот върху литературно-критическите везни на Алберт Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Национална научна конференция, посветена на Алберт Гечев и Стефан Гечев, РУ 2012, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 11-16, ISBN 978-619-7071-01-6.
доклад Донева, В. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров). В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3, Русе, Издателство на Русенския университет, 2012, стр. 151-156, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Донева, В. Своечуждите Ибсен и Метерлинк – големите художествени прозрения на българската драма. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 85-91, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. „Страданието привлича страдание” – един прочит от старозаветен сюжет в драмата „Йов” на Емануил Попдимитров. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия 6.3, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
доклад Донева, В. Транстекстуалното обръщане на един художествен образ към библейския текст в драмата ”Иуда” на Константин Мутафов. В: Арнаудов сборник, т. 6, Арнаудови четения, РУ 2009, Русе, Лени Ан, 2010, стр. 346-353, ISBN 978-954-8190-76-3.
доклад Донева, В. Добрата новина от евангелията, вградена в „храма” на Петко-Тодоровите „Зидари”. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 48, серия 5.3, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.