РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 40 от общо 40
доклад Коларов, Е. Британски възгледи за обществения ред. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 105-108, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Гарантиране на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. В: Сборник Научни трудове на Русенския университет, Русе, РУ, 2012, стр. 83-91, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Съображението за обществен ред като възможност за ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държава-членка. В: Международна научна конференция, посветена на 20-годишнината на Бургаския свободен университет, Бургас, БСУ, 2011, стр. 82-89, ISBN 978-954-9370-79-9.
доклад Коларов, Е. Политика на Европейския съюз в областта на научните изследвания, технологиите и космическото пространство. В: Международна научна конференция, посветена на 50 години от полета на Юрий Гагарин, Шумен, Изд. "Добри Войников" - Шумен, 2011, стр. 72-78, ISBN 978-954-8557-10-8.
доклад Коларов, Е. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Видове източници на правото на Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 74-79, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Ограничаване действието на правото на Европейския съюз от държавите-членки. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2010, стр. 53-60, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Към понятието за обществен ред. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 20-25, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Европейскоправни аспекти на борбата с трафика на хора. В: Проект на Каритас-Русе, Русе, ИК, 2009, стр. 38-50
доклад Коларов, Е. Общи положения на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 14-18, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Към въпроса за източниците на административното право. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 22-30, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2008, стр. 31-40, ISBN 1311-3321.
доклад Коларов, Е. Предпазната клауза в договора за присъединяване към Европейския съюз. В: РУ, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, ISBN 1311-3321.
учебник Коларов, Е. Европейска сравнителна публична администрация. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-374-8.
учебник Коларов, Е. Европейско право. Обща част. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-373-1.
учебник Коларов, Е. Международни отношения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-712-375-5.
учебник Коларов, Е. Европейският съюз. Институции и вземане на решения. Русе, РУ, 2006, ISBN 978-954-712-320-3.
учебно пособие Коларов, Е. (предговор). Договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 96, ISBN 954-712-276-2.
учебно пособие Коларов, Е. (съставител). Договори за Европейския съюз. Актуален текст и изменения с Договора от Лисабон. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 366, ISBN 978-954-712-419-6.
книга Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.