РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 55
доклад Гергьовски Ст., Д. Данчев, Й. Петков, Сл. Божков, Г. Станева. Компютърен анализ на автомобилен детайл. В: НТ на Плпвдивски Университет "П. Хилендарски", том 39, кн. 4, гр. Пловдив, 2015, стр. 166-171
доклад доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., н.с.инж. Гавазов Св., н.с. инж. Друмев Ст. Изследване и определяне на надеждността на възстановени глави за бутала от дизелови корабни двигатели в процеса на експлоатация. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2005
доклад доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
доклад Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
доклад Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева-Златкова. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler”. В: МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, Русе, 2015
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
доклад инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на шума. В: Научни трудове, ТУ – София, филиал Пловдив, т.10 (2), Пловдив, 2003
доклад инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на вибрациите. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж Станев. Л. Въстановяването на автомобилните гуми – високоефективна дейност и важен момент за чиста околна среда. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на шума в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на човека. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на вибрациите в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на водача. В: сб. Доклади, Смолян, 2004
доклад Кадикянов Г Станева Г Любенов Д Костадинов С. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни или летни условия. В: Бултранс-2015 Сборник доклади, София, 2015
доклад Кадикянов Г., Г. Станева , Ог. Сливаров. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.
доклад Кадикянов Г., Д. Любенов, Г. Станева, С. Костадинов. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни и летни условия. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 135-138, ISBN 1313-955Х.
доклад Кангалов Пл., Станева Г. Методика за изследване на триботехническите свойства на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003
доклад Кангалов Пл., Стоянов В., Станева Г. Методика за изследване процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, т.40, серия 4.1, Русе, 2003

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.