РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 62
доклад Божков Сл.,Г. Станева, Г. Тонков. Относно изследване на интензивността на движение на четириклоново кръстовище на територията на гр. Смолян. В: СУБ, Сб. Доклади, Пловдив, 2013, стр. 246-252, ISBN 1311-9419.
доклад Георгиев К., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на налягането на въздуха в гумата върху износването й. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 113-116, ISBN 1313-955Х.
доклад Гергьовски Ст., Д. Данчев, Й. Петков, Сл. Божков, Г. Станева. Компютърен анализ на автомобилен детайл. В: НТ на Плпвдивски Университет "П. Хилендарски", том 39, кн. 4, гр. Пловдив, 2015, стр. 166-171
доклад доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., н.с.инж. Гавазов Св., н.с. инж. Друмев Ст. Изследване и определяне на надеждността на възстановени глави за бутала от дизелови корабни двигатели в процеса на експлоатация. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2005
доклад доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
доклад Евтимов, Ив., Р. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Oценяване жизнения цикъл на автомобили, задвижвани от сгъстен въздух и конвенционални автомобили относно консумацията на енергия и CO2 емисиите. В: Научни трудове на РУ’2019, том 58. серия 4, Русе, 2019, стр. 77-84, ISBN 1311-3321.
доклад Иванов Р., К. Георгиев , Г. Кадикянов, Г. Станева. Аналитично изследване влиянието на напречното увличане и степента на блокиране върху износването на гумите. В: BULTRANS-2015, ТУ-София, 2015, стр. 117-120, ISBN 1313-955Х.
доклад Иванов Р., Т. Тотев, Г. Станева. Г. Кадикянов. Една възможност за изследване горивната икономичност на автомобилите в експлоатационни условия. В: Trans&MOTAUTO’12, Варна, 2012, стр. 255-258, ISBN 1310-3946.
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните показатели на хибриден автомобил с радарна система “DRS 1000”. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 113-125, ISBN 978-954-8675-38-3.
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева-Златкова. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler”. В: МНК „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, Русе, 2015
доклад Иванов Р., Я. Иванов, Т. Тотев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Изследване на динамичните и спирачните показатели на хибриден автомобил с пътеизмервателно колело “Peiseler“. В: Международна научна конференция Електромобили, Русе, Примакс - Русе, 2015, стр. 105-112, ISBN 978-954-8675-38-3.
доклад инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на шума. В: Научни трудове, ТУ – София, филиал Пловдив, т.10 (2), Пловдив, 2003
доклад инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Възможности за оценка на техническото състояние на двигателите по изменението на вибрациите. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж Станев. Л. Въстановяването на автомобилните гуми – високоефективна дейност и важен момент за чиста околна среда. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на шума в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на човека. В: сб. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2003
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Станев Л. Влияние на вибрациите в транспортните машини върху функционалното и физиологичното състояние на водача. В: сб. Доклади, Смолян, 2004
доклад Кадикянов Г Станева Г Любенов Д Костадинов С. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни или летни условия. В: Бултранс-2015 Сборник доклади, София, 2015
доклад Кадикянов Г., Г. Станева , Ог. Сливаров. Изследване на шума, действащ на операторите на дървообработващи машини. В: Научни трудове на РУ'2015, том 54, серия 4, Русе, 2015, стр. 107-110, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.