РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 59
доклад Georgiev G. T., Stefanova S. P., Zheliazkova I. I. Software Environment for Teaching in Complex Dynamic Systems. IN: Abstracts of the International Conference on Computer Technologies in Education, Kiev, 1993, pp. 155-156
доклад Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. A Distributed Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на втората научно-практическа конфееренция „Новите технологии в образованието и професионалното обучение: организация, технологии и качество”, Пловдив, 2004, pp. 108-117
доклад Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Diagnosis and Remedial of Students’ Knowledge about Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 224-228
доклад Georgiev G. T., Zheliazkova I. I. Processing of Domain Knowledge for Training in Complex Dynamic Systems. IN: Proceeding of the 13th International Conference SAER, Varna, 1999, pp. 229-233
доклад Georgiev G. T., Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. Technology of Using a Task-Oriented Environment for Design of Virtual Labs. IN: Сборник доклади на националната конференция по електронно обучение във висшето образование, София, 2004, pp. 53-57
доклад Georgiev G.S., G.T. Georgiev, E.A. Stoyanov, S.L. Stefanova, D. D. Stoykov. Remote Virtual Instrumental Module. IN: Трудове на научната сесия на РУ, Русе, 2002, pp. 131-135
доклад Georgiev G.T., G.S. Georgiev, S.L. Stefanova. A Distributed Architecture of a Virtual Lab Based on the Client-Server Model. IN: Научни трудове на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2003, pp. 64-68
доклад Georgiev, G. 1-Wire Based Data Acquisition System. IN: International Conference on Computer Systems and Technologies ComSysTech'09, Ruse, 2009, pp. IIIA.17-1 – IIIA.17-
доклад Georgiev, G. Assessing Knowledge and Practical Skills by Means of a Task-Based Test. IN: Fourth International Bulgarian-Greek Conference Computer Science'2008, Kavala, Greece, 2008, pp. 696-701
доклад Manukova, An., I. Evsttaiev, N. Mihailov, G. Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. IN: Proceeding of the World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, 2006, pp. 687 – 688
доклад Marinov M., G.S. Georgiev, S. Stefanova, G.T. Georgiev. A Technology for Developing Multimedia Learning Applications. IN: 14th EAEEIE International Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
доклад Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2, 2003
доклад Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 2. Algorithms. IN: International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment "ITAFE’03", Izmir, Turkey, 2003
доклад Mihailov, N, I. Evstatiev, G. Georgiev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy efficiency of stock-breeding farms. IN: Proceeding of the 9th congress on mechanization and energy in agriculture&27th international conference of CIGR section IV: (The efficient use of electricity and renewable energy sources), Izmir, Turkrey, 2005, pp. 285-290
доклад Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
доклад Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Towards a Justified Choice of a Gamification Framework when Building an Educational Application. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 702-707
доклад Slavina Ivanova and Georgi Georgiev. Using Modern Web Frameworks when Developing an Education Application: A Practical Approach. IN: Proc. of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019, Opatija, Croatia, 2019, pp. 1729-1735
доклад Stefanova S., G. S. Georgiev, G. T. Georgiev, M. Marinov. Interactive simulators for building remote student virtual laboratory. IN: in Proc. of the 14th EAEEIE conference, Gdansk, Poland, 2003, ISBN 83-918622-0-8.
доклад Zheliazkova I. I., Georgiev G. T. Task Model Knowledge Constructing Environment for Training in Dynamic Systems. IN: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Aided Engineering Education, Bratislava, 1995, pp. 119-122
доклад Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.