РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 31 от общо 31
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Идентификация на маршрута на повикването в системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция КомпСисТех’2000, София, 2000, стр. V.21-1 - V.21-4
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Отказоустойчивост на системите за контрол на телефонния трафик. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 251-254, ISBN 954-900020-2-0.
доклад Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Експериментална многопроцесорна система. В: Национална конференция с международно участие, София, 1995, стр. 358-361, ISBN 954-900020-2-0.
доклад Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Система за контрол на телефонния трафик от АТЦ. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 222-225, ISBN 954-900020-1-2.
доклад Минков, Д., Ц. Георгиев, Х. Авакян. Механо-математичен модел и теоретично изследване на колесна машина при потегляне. В: Юбилейна научна сесия посветена на 80 годишнината от Балканската война, Велико Търново, 1993, стр. 243-248
доклад Смрикаров, А., Д. Станчев, М. Луканчевски, Х. Авакян, С. Смрикарова, Т. Тотев, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцессорная система для тяговых испытаний тракторов. В: Международная конференция СЭВ Сельхозтехобслуживание 85, Прага, 1985
доклад Станчев, Д., Р. Иванов, Х. Авакян, А. Смрикаров. Относно опитното определяне на динамичните показатели на автомобила с дискретни първични преобразуватели. В: Научна конференция с международно участие, Шумен, 1990
учебник Смрикаров, А., А. Иванова, Г. Иванова, О. Томов, Х. Авакян. Организация на процесора. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2013, ISBN 978-954-712-565.
учебник Смрикаров, А., С. Смрикарова, Х. Авакян, А. Василева. Организация на компютъра. Русе, Авангард Принт, 2002, ISBN 954-712-098-0.
други трудове Авакян, Х. Развитие и изследване на методите и средствата за организация на специализираните системи за телефонни услуги, дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", 2016, стр. 158
патенти и др. Авакян, Х., Д. Станчев, А. Смрикаров. Устройство за режимометриране на мотокар с хидродинамична предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 50127,1994.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.