РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 35 от общо 35
доклад Станчев Т., Илиян Цветков. Алгоритъм за филтриране на данни от моделиране на процес при прилагане на имитационен планиран експеримент. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2011
доклад Станчев Т., Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2014, стр. 158-164
доклад Тошо Станчев, Илиян Цветков. Бърз метод за определяне на транспортно закъснение с оценка резултатите за груби грешки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.1, Русе, 2015, стр. 104-107
доклад Хасанов, Х., Б. Борисов, Ил. Цветков, Св.Митев. Обосноваване конструкция на класификатор за оценка качеството при наситнените груби фуражи. В: сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, том 40, серия 4.1, 2003, стр. 83-88
доклад Цветков И.С., Т.Й.Станчев, Г.Р.Георгиев,. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на монофазен електрически ток,. В: НС на РУ, ноемвери 2013г., Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
доклад Цветков, И. Приложно програмно осигуряване на системи за измерване параметрите на тока в електрозахранващи мрежи. В: НС на РУ, ноемвери, Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
доклад Цветков, И. Микропроцесорен модул за измерване параметрите на трифазен електрически ток. В: НС на РУ, ноемвери, Русе, РУ "А.Кънчев", 2013
доклад Цветков, И. Стохастично моделиране на някои процеси изпълнявани от земеделската техника. В: научна конференция РУ “Ангел Кънчев”/СУ, Русе, 2006
доклад Цветков, И., Б. Борисов, И. Мухтанов, Хр. Белоев. Възможност за използване на устройства за телеметрия и дистанционен контрол при някои процеси в земеделието. В: РУ “А. Кънчев”, Научни трудове, Том 44, Допълнително издание, Русе, 2005, стр. 95-102
доклад Цветков, И., Т. Станчев. Повишаване точността на ниско-бюджетни GPS приемници, посредством RTK диференциална корекция. В: Научна конференция с международно участие, Тракийски униферситет аграрен факултет, . (под печат)., Стара Загора, 2012
доклад Цветков, Пл., И. Цветков, Б. Колев, Б. Борисов. Изследване работата на конвективна слънчева сушилнa. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 50, сер. 1.1, Русе, Издателски център на РУ А. Кънчев, 2011, стр. 62-66, ISBN 1311-3321.
учебник Георгиев Г.Р., И.С.Цветков. Електротехника и електроника. Русе, Русе, - НИТИ-Ивайло Начев., 2014, стр. 233, ISBN 978-954-8675-79-6.
учебно пособие Станчев, Т., И. Цветков. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините „Електрически измервания” и „Измервания”. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2014, ISBN (под печат).
учебно пособие Цветков И.С., Г.Р.Георгиев. Ръководство за лаб.упражнения по Електротехника и електроника. Русе, РУ "А.Кънчев", 2012, стр. 60, ISBN 978-954-712-571-1.
патенти и др. Цветков, Ил. Ст.,Б. Банев,Д. Киряков, В. Джуров, Т. Станчев. ЕЛЕКТРОНЕН ДОИЛЕН ПУЛСАТОР С НЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА КАНАЛИТЕ, Полезен модел, No 1953,2014.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.