РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 51
статия Димитрова, И. Необходимост от засилване анализаторската роля на счетоводството при пазарната икономика.// Български счетоводител, 1997, брой 10, стр. 20-26, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Нови моменти в Закона за счетоводството.// Български счетоводител, 1996, брой 6, стр. 34-37, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Необходимостта от мениджърско счетоводство в условията на пазарна икономика.// Български счетоводител, 1995, брой 9, стр. 20-22, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Роля на мениджърското счетоводство в управленските процеси.// Български счетоводител, 1995, брой 10, стр. 26-27, ISSN 1310-7186.
статия Димитрова, И. Отчитане на вземанията по липси и начети.// Български счетоводител, 1995, брой 5, стр. 3-4, ISSN 1310-7186.
статия Найденов, Н., Димитрова, И., Петков, А., Недялков, А. Изследване на икономически показатели, характеризиращи агрофирмите за технически услуги.// Икономика и управление на селското стопанство, 2000, брой 4, стр. 65-71, ISSN 0205-3845.
доклад Димитрова И., Д. Янкова. Специфични особености при калкулирането и оценката на земеделската продукция. В: Международна научно-практическа конференция, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2019, стр. 208-215, ISBN 978-954-23-1762-3.
доклад Димитрова, И. Финансиране на инвестициите и амортизационна политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54 серия 5.1, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2015, стр. 70-75, ISBN 1311-3321.
доклад Димитрова, И. Счетоводството и счетоводните кадри в условията на преструктуриране на икономиката. В: Научна конференция на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2002, стр. 220-225, ISBN 1311-3321.
доклад Димитрова, И., Й. Велчева. Критерии за избор на амортизационната политика в земеделските предприятия. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 5.1, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 167-172, ISBN 1311-3321.
доклад Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
учебник Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
учебник Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
учебник Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2012, стр. 264, ISBN 978-954-759-284-1.
учебно пособие Баташки Г., И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
учебно пособие Баташки Г., И. Димитрова. Основи на счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2013, ISBN e-learning.
учебно пособие Баташки Г., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
учебно пособие Велчева Й., И. Димитрова. Управленско счетоводство. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2014, ISBN e-learning.
учебно пособие Димитрова, И. Счетоводен анализ. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.
учебно пособие Димитрова, И. Преддипломен семинар. Русенски университет, уеб-базиран курс, 2019, ISBN e-learning.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.