РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 113
статия Кереков С. А. Стоянов, И. Евтимов. Изпитване на масло М-10С в двигатели ЗМЗ-53 при действителни работни условия.// Механизация на селското стопанство, 1981, брой 5, стр. 45-46
статия Кереков С., Г. Хрисимов,П. Рашков, И. Евтимов. Опростен метод за обработване на информация от експлоатацията и надаждността на техническите системи.// Техническа мисъл, 1987, брой 2, стр. 17-22
статия Кереков С., И. Евтимов. Методика за прогнозиране ресурса на миешата присадка в моторните масла при редовна експлоатация на двигателите.// Материално техническо снабдяване, 1980, брой 7, стр. 17-19
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Изследване триенето в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1990, брой 1, стр. 53-57
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Намаляване износването на гумите на колесните трактори.// Механизация на селското стопанство, 1989, брой 5, стр. 29-31
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Определяне на инерционните моменти в кормилното управление на трактора ТК-80.// Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 72-75
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методика за регулиране сближаването на предните колела на тракторите Беларус.// Механизация и електрификация на селското стопанство, 1979, брой 1, стр. 23-26
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Влияние на регулировките в кормилния трапец върху кинематиката на завоя на тракторите Беларус.// Селскостопанска техника, 1978, брой 4, стр. 51-55
статия Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов, Н. Попов. Влияние на сближаването на предните колела върху износването на гумите на тракторите ТК-82 и ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1988, брой 5, стр. 80-84
статия Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Влияние на напречната еластичност на гумите върху кинематиката на завоя.// Механизация на земеделието, 1994, брой 3, стр. 21-22
статия Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов. Изследване върху напречното увличане на гумите на трактора „Болгар” МТЗ-80.// Селскостопанска техника, 1981, брой 3, стр. 60-64
статия Любенов Сл., И. Евтимов, Д. Кацов, Н. Попов. Изследване върху износването на гумите напредните колела на трактора ТК-82Н.// Селскостопанска техника, 1989, брой 1, стр. 82-86
доклад Evtimov I., R. Ivanov, M. Gichev. ENERGY CONSUMPTION OF ELECTRIC CAR. IN: ТУРСКО-БЪЛГАРСКА младежка международна научна конференция, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ, Тракийски университет, гр. Одрин, Турция, 2011
доклад Ivan Evtimov. Study on Air Pollution from the Sectors "Еnergy production" and "Тransport". IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
доклад Ivan Evtimov. Carbon Missions from Cars during their entire Life Cycle. IN: Сборник доклади на IV-та научна конференция с международно участие по ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, Русе, РУ ”А.Кънчев”, 2014
доклад Ivanov R., I. Evtimov, G. Kadikyanov. Electric vs Conventional Car. IN: CAR2011, Piteshti, 2011, ISBN 1453-1100.
доклад Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov. "Investigation of the fuel consumption of a hybrid car in inter-city route". IN: International Seintifik Conference - 11 - 12.11.2015, Ruse, 2015, pp. 355 - 359, ISBN http://eeae-conf..
доклад Георгиев Кр., Р. Иванов, Ив. Евтимов, Vu Zuy Zung. Стендове за изпитване на пневматични гуми за автомобили.. В: Сб. доклади на НТК с международно участие, Варна, 2012
доклад Евтимов И. Регенериране на електрическа енергия при движение по наклон. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, ТУ-Варна, 2014
доклад Евтимов И., Б.Ангелов. Относно определянето на частното на геометричната прогресия при изчисляване на предавателните числа в трансмисията на автомобила. В: Trans&MOTOAUTO’07, София, Научно-технически съюз по машиностроене, 2007, стр. 154-155, ISBN 978-954-9322-22-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.