РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 96
статия Илиева И. SWOT анализ и стратегии за физическа активност на спортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 4, стр. 72-75, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Резултати от SWOT анализ и стратегии за физическа активност на неспортуващи студенти.// Известия, 2018, брой 1, стр. 44-47, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Спонсорска кампания за подпомагане на училищни спортни дейности.// Известия, 2017, брой 1, стр. 129-135, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Фитнес – възможности за постигане и поддържане на добра физическа форма на студенти.// Известия, 2016, брой 1, стр. 73-76, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Отношение на студентите към подготвителната и заключителната част в тренировките по фитнес.// Известия, 2016, брой 1, стр. 125-127, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Стрелба с лък – възможности за развитие като студентски спорт.// Известия, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Методика на обучение в отборна тактика при лична защита на подрастващи баскетболисти.// Известия, 2015, брой 1, стр. 58-62, ISSN 1311-1078.
статия Илиева И. Основи на техниката на обучение по баскетбол на ученици в начална училищна възраст.// Известия на Русенския университет, 2014, брой 1, стр. 82-86
статия Илиева, И. Модел за повишаване на мотивацията за спортуване в начална училищна възраст.// „Спорт и наука”, 2010, брой изв. бр. 4, стр. 111, ISSN 1310-3393.
статия Илиева, И. Училищният спортен празник – катализатор за спортно усъвършенстване в условията на “fair play”.// “Спорт и наука”, 2007, брой 1, ISSN 1310-3393.
статия Илиева, И., Ю. Дончева. Педагогически приоритети на физическото образование чрез модела за Life-long learning в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой 54,8.2, ISSN 1311-3321.
статия Момчилова А., И. Илиева. Модел за педагогическа комуникация в обучението по баскетбол.// Известия на Русенския унивреситет, 2014, брой 1, стр. 30-35
статия Момчилова А., И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов. Съвременното обучение на подрастващи спортисти.// “Спорт и наука”, 2007, брой Изв. бр. 1, стр. 354 – 358, ISSN 1310-3393.
доклад Ilieva I. SWOT ANALYSIS IN PHYSICAL EDUCATION FOR PROMOTION OF MOVEMENT ACTIVITY OF STUDENTS. IN: RU & SU, Ruse, University of Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Ilieva I., A. Momchilova. Motivation factors for sport activity of 9-11-old pupils. IN: Международна конференция – ХІІІ „ФИС КОМУНИКАЦИЯ”, Ниш, Сърбия, 2007
доклад Ilieva I., I. Ilchev, K. Simeonov, P. Peneva, M. Krumov. Teachers and parents-the motivators for the physical and personality development of 10-year-old pupils actively engaged in sport activities. IN: ХІІ международна конференция ФИС КОМУНИКАЦИJЕ , гр. Ниш, Сърбия, Университет у Нишу, Факултет Физичке културе, 2006, pp. 252-258
доклад Ilieva I., Momchilova A., Ilchev I.,Simeonov K. Aspects of pedagogic communication in physical education and sports’ lessons. IN: Rom, Romania, 2012
доклад Momchilova A., I. Ilieva, I. Ilchev. Forming of cognitions in sports games training of 10 – 12 years old pupils. IN: Международна конференция, Halkidiki, Greece, 2007, ISBN 978-960-89923-0-6.
доклад Momchilova A., I. Ilieva. Psychological–pedagogical mechanisms for the development of motor coordination of 10–11-year old basketball players. IN: Third Balkan International Scientific Congres, Shtip, Macedonia, 2005, pp. 318-323, ISBN 9989-2260-2-2.
доклад Obreshkov, D., A. Bozhkova, I. Ilieva. State and dynamics of the somatic types indexes and the fatty tissue for women, practising strength exercises with weights. IN: BOOK OF 10-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romania, 2010, pp. 111, ISBN 978-973-614-501-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.