РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 88
статия Сербезова И. Интерактивна комплексна система за обучение на медицински и здравни специалисти във Факултет обществено здраве и здравни грижи –.// Известие на Съюза на учените - Русе, 2013, брой серия 4, том, стр. 79-85
статия Сербезова И. Изграждане на умения за учене и изследователска дейност при студентите медицински сестри и акушерки.// Специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки и новородени, 2013, брой 1, стр. 10-18, ISSN 978-619-7071-22-1.
статия Сербезова И. Модел за изграждане на професионална компетентност при студентите медицински и здравни специалисти.// Сестринско дело 45, 2013, брой 2, стр. 3-7, ISSN 1310-7496.
статия Сербезова И., Т. Стефанова. Интерактивна технологично базирана система на обучение по здравни грижи.// Медицински преглед Сестринско дело, 2011, брой 3-4, стр. 36-41, ISSN 1310-7496.
статия Сербезова, И. Инсулинови помпи - предимства и недостатъци при оптимизиране на грижите за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет.// //Известия на Съюза на учените, Русе, Серия 5,Медицина и екология, 2015, брой Book 5 MEDIC, стр. 46-50, ISSN 1311-1078..
статия Сербезова, И. ВИДЕОФИЛМЪТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ – КОМПОНЕНТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ.// Известия на Съюз на учените, Медицина и екология, 2014, брой серия 4том3,, ISSN 1311-1078.
статия Сербезова, И., М. Сербезова-Великова. Опасности и рискове, пред които са поставени медицинските и здравни специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса „Ебола“.// // Здравни грижи,, 2015, брой брой 3, стр. с.40-45, ISSN 1312-2592.
статия Сербезова, И., Ц. Христова. Методът „case study” в обучението по клинична практика на студентите акушерки.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6 , 2016, 2016, брой 6, стр. 105-110, ISSN 1311-1078.
статия Христова, Ц., И. Сербезова. Пациентът в дидактическия процес на студентите акушерки – формиращ фактор за професионални компетенции.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2018, брой серия 4/том , стр. 69-76, ISSN 1311-1078.
доклад Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPORTANCE OF VERNIX CASEOSA IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY MIDWFE LED CARE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, pp. 203, ISBN 1311-3321(print)I.
доклад Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. DELAYED FIRST BATH OF THE NEWBORN /ОТЛОЖЕНA ПЪРВА БАНЯ НА НОВОРОДЕНОТО/ THU-2G.205-1-SSS-HC-22. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019, volume 58, book 8.4., Ruse, Ruse University, 2019, стр. 193-203, ISBN 1311-3321(print)I.
доклад Daniela Lyutakova Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHOD IN LOCAL MATERNITY WARDS – WHAT DO STUDENTS THINK. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, Ruse, University Publishing Center at Rousse University, 2018, pp. in print, ISBN 1311-3321.
доклад Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHODIN LOCAL MATERNITY WARDS –WHAT DO STUDENTS THIN. IN: ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”РУСЕНСКИУНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”BSc, MSc and PhD Students & Young ScientistsСтуденти, докторанти и, Ruse, ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 200-206, ISBN 2603-4123.
доклад Dilyana Vicheva Ilian Doykov Ivanichka Serbezova. QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ALLERGIC RHINITIS AND ITS RELATIONSHIP WITH BRONCHIAL ASTHMA. IN: 14th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology "Working Together for the Child" 2nd-5th June 2018, Stockholm, Sweden, 2018, pp. | Paper Number | 65
доклад Greta Koleva,Irinka Hristova,Despina Georgieva, Danela Draganova, Ivanichka Serbezova. Level of awareness of Republic Bulgarias population for treatment of ischemic stroke via thrmblysis. IN: Sea-international conference, Constanta, Publishing House Naval academy, 2016, ISBN 2457-144X, L 2457.
доклад Hristova, Tsv., I. Serbezova, Tsv. Stancheva. Analysis of Health Care During Clinical Laboratory Tests TESTS. IN: In: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 177 - 181
доклад I. Serbezova. Experience from the implementation of multimedia approach to teaching for developing professional competence doi: 10.21279/1454-864X-19-I1-009. IN: Scientific Bulletin of Naval Academy Volume XXII 2019 ISSUE no.1 MBNA Publishing House, Constanta 2019, Scientific Bulletin of Naval Academy, 2019, pp. 66-77, ISBN ISSN: 2392-8956; .
доклад Ivanichka Serbezova. VIRTUAL EDUCATION FOR HEALTHCARE EXPERTS – RESEARCH ON THE INTERNATIONAL EXPERIENCE. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. под печат
доклад Ivanichka Serbezova. CONFLICTS IN STUDENTS ' GROUPS AND THEIR MANAGEMNT КОНФЛИКТИТЕ В СТУДЕНТСКИЯ КОЛЕКТИВ И ТЕХНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ. IN: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюза на учените - Русе, Русе, Издателски център на Русенски университет, 2018, pp. 266-267, ISBN 2603-4123.
доклад Ivanichka Serbezova Daniela Lyutakova. ATTITUDES TOWARDS IMPLEMENTING VIRTUAL EDUCATION IN HIGHER HEALTHCARE EDUCATION IN BULGARIA. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE-2019,, Ruse, Ruse University, 2019, pp. под печат

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.