РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 36 от общо 36
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kinaneva, P. Zahariev. Modelling and Evaluation of Software Defined Network Architecture Based on Queueing Theory. IN: The 28th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Workflow for Development of a Virtual Museum That Will Provide Better Way for Learning the Cultural Heritage. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Raychev J., G. Hristov, P. Zahariev, D. Kinaneva. Design, development and evaluation of an electric urban concept vehicle prototype powered by a hydrogen fuel cell. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Reykjavík, Iceland, 2018
доклад Raychev. J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. OPTIMIZING SDN CONTROL PLANE SCALABILITY BY EFFICIENT SWITCH TO CONTROLLER MIGRATION. IN: National conference TELECOM, Sofia, Bulgaria, 2019
доклад Tsvetkova I., D. Kinaneva, G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. A Complex Workflow for Development of Interactive and Impressive Educational Content Using Capabilities of Animated Augmented Reality Trends. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Zahariev P., J. Raychev, D. Kinaneva. Overview of the Blockchain Technologies and their Use in the Telecommunication Systems and Processes. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse, 2018
доклад Борисов С., Й. Райчев, Г.Христов, П. Захариев. Възможности за подобряване характеристиките на протоколи за телеметрично предаване на данни от безпилотни летателни апарати. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
доклад Гюрецов Ц., Й. Райчев, Г. Христов, П. Захариев. Сигурност в интернет на нещата. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
доклад Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
доклад Райчев Й., Д. Кинанева, Г. Христов, П. Захариев. Сравнителен анализ на възможностите за изграждане на децентрализирана контролна равнина при софтуерно дефинираните мрежи. В: 26-та Национална конференция с международно участие - Телеком 2018, София, България, 2018
доклад Райчев, Й., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Синтез и анализ на заграждащи активни биквадратни филтри от втори ред с използването на MATLAB и MicroCAP. В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет "Ангел Кънчев, Русе, 2012, стр. 49-54, ISBN 1311-3321.
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Fortresses from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-52-0.
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Artefacts and Monuments from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-51-3.
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.