РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 44
доклад Loukanov I., V. G. Vitliemov. I. V. Ivanov, Y. Angelov. Vibration steering of a vibration-driven mobile robot. IN: 57th Annual Science Conference of Ruse University and Union of Scientists - Ruse, NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY-PROJECTIONS OF THE FUTURE, Ruse University, University of Ruse Publishing Center, 2018, ISBN 2603-4123.
доклад Ангелов Ю. Г. Попов. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част І Моделиране на силовото натоварване.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелов Ю. И. Николаев. Динамика на ролките на ролкова помпа. Част ІІ Числено изследване динамиката на ролките. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелов, Ю. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част ІІ Параметрична оптимизация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
доклад Ангелов, Ю. А. Моделиране и изследване на дисипативните свойства на съединения и предавки от главни преводи на металорежещи машини. В: 5-та международна конференция AMTECH’99, Пловдив, ТУ Пловдив, 1999, стр. 116-122
доклад Ангелов, Ю., И. Борисов. Моделиране, изследване и оптимизиране на ролков стенд за измерване на спирачна ефективност Част І Моделиране и изследване. В: Научни трудове на Русенския университет 2013 том 52 серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2013, стр. 118-121, ISBN 1311-3321.
доклад Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване на някои свойства на отработеното двигателно масло при земеделски трактори.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Бекана Д., Й. Атанасов, Ю. Ангелов. Изследване спирачната система на автомобили при годишен технически прегледи в плевенски окръг. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Григоров В, Ю Ангелов С Савов. Фрагментация и обхват на разходните елементи при определяне на себестойността на обучение на студентите.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Драганов И., Ю. Ангелов. Числено моделиране и параметричен анализ на калибровъчна двуслойна ролка. В: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Пловдив, ТУ София, 2017, стр. (244-247), ISBN ISSN: 2367-8567.
доклад Драганов, И., Ю. Ангелов. Моделиране на ролката на стенд за измерване на спирачна ефективност по метода на крайните елементи. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
доклад Енчев П. Т., Ц. С. Корийков, Ю. А. Ангелов. Изследване на точността на позициониране срещу силов упор при агрегатни машини. В: Научни трудове, т.XXX, сер. 6, Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 1988, ISBN 1311-3321.
доклад Енчев П.Т., Ю.А.Ангелов. Динамичен анализ на главен превод на металорежеща машина. В: Научни трудове, т. XXXV, сер. 4, Русе, Русе, 1993
доклад НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
доклад Сакакушев, Б., Сотиров, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Възможности и перспективи за органолептично оценяване на високи температури в областта на техниката.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
доклад Сотиров, Б.,Сакакушев, Б., Първанов, С., Ангелов, Ю. Експериментално изследване на визуализирането при органолептично измерване на високи температури.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 2, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 111-114, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.