РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 143
статия Андонов К., А. Новакова, Б. Евстатиев, О. Динолов, А. Кръстева, К. Коев. Алгоритми и програма за управление на енергийния потенциал на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция.// Екология и бъдеще, 2009, брой 1, стр. 80-87, ISSN 1312-0751.
статия Андонов К., Д.Димов, Кр.Мартев, Пл.Даскалов, В.Стоянов. Изследване на свиневъдни сгради с аерация.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 25...31
статия Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление на процеса сушене в камера с алтернативно енергоосигуряване.// Селскостопанска техника, 2003, брой 6
статия Андонов К., И. Евстатиев, В. Рангелов. Тегловен дозатор за концентрирани фуражи.// Механизация на земеделието, 1994, брой 10, стр. 22-23
статия Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера.// Селскостопанска техника, 2004, брой 1, стр. 16-19
статия Андонов К., И., Евстатиев, Л., Михайлов, К., Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4, стр. 6-7, ISSN ISSN 0861-9638.
статия Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, 2003, брой 40 (1.1), стр. 162-165, ISSN ISSN 1311-3321.
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, А. Новакова. Изследване на енергоикономични режими на камера за съхраняване на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 4, стр. 21-28, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К. Мартев, В. Стоянов, К. Ениманев. Моделиране на енергетичните състояния на зоосгради и оранжерии.// Селскостопанска техника, 1999, брой 1
статия Андонов К., К., Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20, ISSN ISSN 0037-1718.
статия Андонов К., К., Ениманев, А., Новакова. Инженерингови схеми за организация на производството на сушени и съхраняване на пресни плодове и зеленчуци.// Механизация на земеделието, 2001, брой 10, стр. 5-7, ISSN ISSN 0861-9638.
статия Андонов К., Кр. Мартев, В. Стоянов. Динамика на енергетичните потоци характеризиращи системите за микроклимат в промишленото свиневъдство.// Селскостопанска техника, 1991, брой 2, стр. 31…36
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов. Система за осигуряване на микро-климата в животновъдна сграда чрез управляема естествена вентилация.// Селскостопанска техника, 1989, брой 2
статия Андонов К., Кр. Мартев, Пл. Даскалов, Д. Димов, В. Стоянов. Энергосбережение в свинарнике-откормочнике.// Сельский механизатор, 1994, брой 1, стр. 19
статия Андонов К., Кр.Ениманев, А. Новакова, Д. Иванова. Оценка икономическата ефективност на сушилня, използваща слънчева енергия.// Икономика и управление на селското стопанство, 2001, брой 3
статия Андонов К., Кр.Мартев, Д. Димов. Принципы развития электрификации в животноводстве.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1989, брой 3
статия Андонов К., Л. Михайлов. Инсталации за приготвяне на фураж чрез запарване.// Механизация на земеделието, 1996, № 1, с. 13 … 15 ., 1996, брой 1, стр. 13...15
статия Андонов К., Л., Михайлов, Д., Димов, К., Ениманев. Аспекти на енергоикономични електрифицирани системи.// Селскостопанска техника, 2002, брой 6, стр. 17-22, ISSN ISSN 0037-1718.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.