РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 83
статия Nikolov, M., P. Kangalov, S. Kerekov, N. Gospodinova. Investigation of the tribological characteristics of complex ester of adipic acid as a friction modifier for engine oils on SMC-2 tribotester.// Journal of the Balkan Tribological Association, 2016, No 22, 3A-II, pp. 3412-3419, ISSN 1310-4772. (Impact factor: 0.5 /2012, JCR-Journal Citation Reports)
статия Petar DIMITROV, Dimitar SIMEONOV, Kaloyan STOYANOV, Plamen KANGALOV. EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION.// TRANSPORT PROBLEMS , Katowice Poland, 2011, No 3, pp. 396-401
статия Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Hristo Beloev, Plamen Kangalov, Ivaylo Tsonev. Machine for importing organic matter in the soil.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5443.
статия Ramazanova G., Aldabergenov M., Kangalov P., Orynbayev N., Amirseit S.,. Calculation of energy indicators of three-stage bioreactor.// Eurasia J Biosci, 2019, No V. 13, I. 1, pp. 475-483, ISSN e-ISSN 1307-9867.
статия Tulík J., J. Kosiba, M. Szabo, F. Varga, P. Kangalov, J. Marecek,. Analysis of New Biodegradable Fluid During of The Operating Test.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.1, pp. 11-16, ISSN 2367 – 5888.
статия Кангалов П., Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Определяне на началните структурни характеристики на двоицата вал-плъзгащ лагер от автотракторни двигатели.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 210-216, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов П., М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 151-158, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов П., М. Николов, Н. Господинова, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 159-162, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов, Пл., Д. Илиева, П. Димитров, П. Радулов. Рационално управление при използването на земеделската техника за зърнопроизводство в Русенска област.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6
статия Кангалов. П, М. Николов, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване на противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 164-167, ISSN 1311-3321.
статия Николов М., Кангалов П. Пълното производствено поддържане като средство за осигуряване качеството на ремонтираните машини.// Agricultural Machinery, 2018, брой 1, стр. 40-42, ISSN 2535-0269.
статия Николов М., П. Кангалов. Изследване грапавостта на възстановени детайли с различни материали на двоиците.// Международен научен конгрес, 2019, брой 1/5, стр. 26-28, ISSN 2535-0269.
статия Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещи се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 206-209, ISSN 1311-3321.
статия Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещите се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 214-217, ISSN 1311-3321.
статия П. Кангалов, М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините.// Научни трудове на Русенски Университет, 2015, брой 54, с. 1,1, стр. 156-163, ISSN 1311-3321.
статия Стоянов В., М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов. Проблеми на поддържането на земеделската техника в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 12, стр. 25-27, ISSN 0861-9638.
доклад Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
доклад Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
доклад Kangalov P., A.Pavlikianova. Investigation of some physicochemical properties and technological stability of sulphamatic baths without additives for iron electroplating. IN: Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europiean Countries, Sofia, 2008
доклад Nikolov M., P. Kangalov. Benefits from maintenance and repair in utilization of resources. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, Brno, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.