РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 74
статия Tulík J., J. Kosiba, M. Szabo, F. Varga, P. Kangalov, J. Marecek,. Analysis of New Biodegradable Fluid During of The Operating Test.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2015, No V. II – Is.1, pp. 11-16, ISSN 2367 – 5888.
статия Кангалов П., Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Определяне на началните структурни характеристики на двоицата вал-плъзгащ лагер от автотракторни двигатели.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 210-216, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов П., М. Николов, Г. Тасев. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 151-158, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов П., М. Николов, Н. Господинова, Т. Деликостов, М. Стоянов. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 159-162, ISSN 1311-3321.
статия Кангалов, Пл., Д. Илиева, П. Димитров, П. Радулов. Рационално управление при използването на земеделската техника за зърнопроизводство в Русенска област.// Селскостопанска техника, 2012, брой 5-6
статия Николов М., П. Кангалов, Д. Белева, К. Дякова-Димитрова. Повишаване трайността на триещи се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето.// Научни трудове на Русенския университет, 2015, брой т.54, с.1.1, стр. 206-209, ISSN 1311-3321.
статия Стоянов В., М. Николов, Д. Бекана, П. Кангалов. Проблеми на поддържането на земеделската техника в България.// Механизация на земеделието, 2015, брой 12, стр. 25-27, ISSN 0861-9638.
доклад Atanasov A., P Kangalov, K Stoianov, I Angelov. Some aspects in preparation of transport in large Bulgarian farms by using GPS and Google Earth.. IN: 9 th International Scientific Conference Engineering or Rural Development, Jelgava, LATVIA, 2010, pp. 62-66
доклад Dimitrov, P., H. Beloev, P. Кangalov., K. Stoyanov. Energy Consumption Tests on the Universal Machine for Composing Plant Residue on the Field. IN: Mendeltech International 2012 – International scientific conference, Brno, Czech Republic, 2012, ISBN 978 – 80 – 7375 –.
доклад Kangalov P., A.Pavlikianova. Investigation of some physicochemical properties and technological stability of sulphamatic baths without additives for iron electroplating. IN: Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europiean Countries, Sofia, 2008
доклад Nikolov M., P. Kangalov. Benefits from maintenance and repair in utilization of resources. IN: MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2012, No 1, Brno, 2012, ISBN 978-80-7375-625-3.
доклад Nikolov, M., Tonchev G., Kangalov P., Todorov E. Research the influence of the amplitude of vibrations on the process of getting refurbishing surface in the medium of argon. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 23-26, ISBN 973 8335 60 4.
доклад Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Plamen Kangalov, Hristo Beloev. Method of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water arosion in Bulgaria. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, Belgrade, Serbia, April,18-20.11, 2011
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Todorov, E., Nikolov M., Tonchev G., Kangalov P. The influence of the composition of the gas mixture on the electrical parameters of vibrating electrode arc welding of steels and cast irons parts from the sphere of automobile and tractor nd agricul. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 27-32, ISBN 973 8335 60 4.
доклад Tonchev G., Nikolov M., Kangalov P., Todorov E. The influence of the composition of the gas mixture on the technological parameters of vibrating electrode arc welding of steels and cast irons parts from the sphere of automobile and tractor and agr. IN: Autovehiculul, mediul simasina agficola AMMA 2002, Cluj-Napoca, 2002, pp. 19-22, ISBN 973 8335 60 4.
доклад доц. д-р инж.Кангалов Пл., д-р инж. Станева Г. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конверсионно фосфатно покритие. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, том 48, серия 1.1, Русе, 2009
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Критерии за контрол и оценка на сработващи конверсионни фосфатни покрития. В: сб. Доклади, Смолян, 2007
доклад инж. Станева Г., доц. д-р инж. Кангалов Пл., доц. д-р инж. Станев Л. Износоустойчивост на възстановени детайли с нанесено конверсионно фосфатно покритие при триене на плъзгане. В: Сб. Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”,, Русе, 2007

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.