РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
статия Венцислав Добринов, Живко Демирев, Красимир Братоев. Определяне на надлъжната равномерност на сеещ апарат за рапица.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 14-16, ISSN 0861-9638.
статия Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
статия Йосифов Й.И., К.Братоев, Т. Тодоров. Изследване работните характеристики на вентилатор на зърнокомбайн “СК-5 Нива”.// Селскостопанска техника, 2003, брой №5-6
статия Красимир Братоев. Методика за полски изследвания на почвите.// Механизация на земеделието, 2015, брой 9, стр. 11-14, ISSN 0861-9638.
статия Красимир Братоев. Изследване на процеса на пресяване на зърнени смеси по повърхността на механични сепаратори - ІІ част.// Механизация на земеделието, 2014, брой 6, стр. 12-15, ISSN 0861-9638.
статия Митев, Г.В., А. Павликянова, Кр. Братоев, Ст. Манушков. Изследване водозадържащата способност на почвени смеси с водоакумулиращи материали.// Нуачни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев", 2011, брой т. 50, стр. 22-28
статия Митков А.Л, К. Братоев. Калибриране на семена от хибридна царевица с плоски колебателни сита.// Селскостопанска техника, 2003, брой №3
статия Митков А.Л.,К.Братоев. Изследване процеса на сепариране по дължина на плоски колебаещи се сита.// Селскостопанска техника, 2005, брой №1
доклад Boris Borisov, Bojidar Kolev, Setlozar Mitev, Krasimir Bratoev, Daniel Bekana. Opportunites for Investigation Energy Efficiency of Tractors. IN: International Scientific Conference EE&AE 17-18 may 2013, Ruse, Bulgaria,, Ruse University, 2013, pp. 532-538, ISBN 1311-9974.
доклад Borisov,B., B.Kolev, K.Bratoev, M.Ovcharov. Theoretical Prerequisites for Creating a Combined Milling Machine Feed. IN: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, University of Ruse Angel Kanchev, 2015, pp. 476-480, ISBN 1311-9974.
доклад Georgi Mitev, Krasimir Bratoev. Computing of crop water and irrigation requirements for 2009 - Rousse region, Bulgaria. IN: A Feasibility Study for Variable Rate Irrigation in the Black Sea region: Economical and Environmental Benefits, Istanbul, 2009
доклад Georgi Mitev, Krasimir Bratoev, Jivko Demirev. Improvement of plant growing techniques in drying up and water scarcity conditions. IN: 1st CIGR Inter-Regional Conference on Land and Water Challenges, Italy, 2013
доклад Mihaylov M., K. Bratoev, G. Mitev, G. Vezirska. Application of Electronic Systems for Control and Navigation in Agriculture. IN: Proceedings of III International Scientific Conference "Conserving Soils and Water", Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2018, pp. 58-69, ISBN 2535-0234.
доклад Mitev G., Kalinova S., Bratoev K. Identiying the physical properties of the soil using proper soil software. IN: III international scientific conference"Conserving soils and water", scientific - technical union of mechanical engineering, 2018
доклад Mitev G.V.,Kr. Bratoev. Experimental study of strip till machine. IN: Mechanization in agriculture and conserving og the resources, Varna, 2017, pp. 21-26, ISBN 2534-8450.
доклад Mitev, G, K. Bratoev, M. Popova, B. Kolev, M.Nikolova. Innovative Moments in Training Bachelor Degree Students in „Crop Production“.. IN: Current Problems and Horizons for the Agricultural Education, Science and Business, Stara Zagora, 2016
доклад Борисов, Б., Б. Колев, Кр. Братоев. Теоретично моделиране влиянието на съпротивлението при движение на земеделската техника. В: International Scientific and Technical Conference Proceedings Agricultural Machinery, Varna-Bulgaria, SCIENTIFIC TECHICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, Научни известия, брой 5, 2013, стр. 81-85, ISBN 1310-3946.
доклад Братоев К., А. Митков, Хр. Белоев. Влияние на фракциите на семената на царевицата върху качествата на работа на пневматичните сеещи апарати. В: Proceedings of the union of scientists, Second conference, Energy efficiency and Agricultural engineering, Rousse, 2004, стр. 766-773
доклад Братоев, К. Изследване на възможността за разделяне на семената на царевица на фракции с помощта на въздушен поток. В: Науч.тр.на РУ”Анг. Кънчев”, Русе, 2004
доклад Георги Митев, Красимир Братоев, Христо Христов. Предпоставки за намаляване на почвеното засушаване чрез внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата. В: Научни трудове на РУ"А. Кънчев", Русе, 2012

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.