РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
доклад Г.Георгиев,Н.Евстатиева, Д.Киряков. Вариативност на факторите при параметричен източник на ток. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев Г.Р. ; Т.М.Стоянова; И.С Цветков; Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация. В: Международна научна конференция на РУ “А.Кънчев” 2011г., Русе, 2011
доклад Георгиев Г.Р., Т.М.Стоянова, И.С. Цветков, Д.В.Киряков. Трифазни заваръчни токоизточници с индуктивно-капацитивна стабилизация. Сравнение и насока за оптимизация.. В: МНУ РУ, Русе, РУ, 2011
доклад Георгиев, Г.Р., Т.М.Стоянова,Н.Л.Евстатиева,Д.В.Киряков. Оценяване на ролята на мястото и големината на капацитета на кондензатора в параметричните индуктивно-капацитивни стабилизатори на ток и напрежени.. В: ADVANCED ASPECTS OF THEORETICAL ELECTRICAL ENGINEERING,Sozopol'12, Bulgaria, 7-9.IX.2012, София, ТУ - София, 2012, стр. 215-220, ISBN 1313-9487.
доклад Киряков, Д. Изследване на степента на прахоулавяне на електрофилтър в зависимост от неговата дължина. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 179-181
доклад Киряков, Д. Изследване на скоростта на въздушния поток през електрофилтър в зависимост от захранващото напрежение на вентилатора. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 182-184
доклад Киряков, Д. Резултати от изследването на електрофилтър, работещ във ферма за клетъчно отглеждане на птици. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 104-108
доклад Киряков, Д. Запрашеност във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 96-98
доклад Киряков, Д. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици при регулируема вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 39-43
доклад Киряков, Д. В. Регулируем източник на високо напрежение. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 110-112, ISBN 1311-3321.
доклад Киряков, Д. В. Електрофилтър - конструктивни параметри - обосновка. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 106-109, ISBN 1311-3321.
доклад Киряков, Д. В., Г. Рашков, Ч. Г. Костадинов. Математическа обосновка на импулсен преобразовател за високо напрежение. В: ЮНК „10 години НВУ”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2012, стр. т.7, стр.102-106, ISBN 978-954-753-095-9.
доклад Киряков, Д., В. Стефанов. Оптимизация на процеса прахоулавяне с електрофилтър, работещ в птицевъдна ферма. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 76-80
доклад Киряков, Д., Н. Армянов. Работа на трифазен асинхронен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа. В: ЮНС на ВНВОВУ "Васил Левски"-1998, В. Търново, ВНВОВУ "В. Левски", 1998, стр. 222-225
доклад Киряков, Д.,Н. Армянов. Статичен преобразувател от еднофазна в симетрична трифазна система. В: НК на ВНОВУ "В. Левски"-2001, В.Търново, ВНВОВУ, 2002, стр. 485-490
доклад Киряков, Д.,Н. Михаилов. Изследване на температурно-влажностните процеси във ферма за клетъчно отглеждане на птици с конвенционална вентилационна система. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Русе, РУ "А. Кънчев", 1999, стр. 148-153
доклад Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
доклад Михайлов Н., Д. Киряков. Алгоритъм и система за управление на микроклимата в птицевъдни ферми. В: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ГЕНОТИП-СРЕДА В ПТИЦЕВЪДСТВОТО, Костинброд, 1990, стр. 113-116

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.