РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 42
доклад Пенева П., К. Симеонов. Влияние на лекоатлетическите занимания на открито върху развитието на вниманието на учениците. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 48, серия 8.2, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
доклад Пенева П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на показателите за физическата дееспособност на 16 годишни ученици трениращи футбол и лека атлетка. В: ІV Балкански конгрес, Стара Загора, 2007, стр. Том 1 стр. 352 – 355, ISBN 978-954-314-041-1.
доклад Пенева, П. А. Момчилова, И. Илиева, И. Илчев, К. Симеонов, Р. Момчилова. Двигателната координация за ефективното обучение по физическо възпитание и спорт,. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, Китен, 18-23 се, София, 2006, стр. 772-776, ISBN 954-8510-92-8.
доклад Пенева, П., К. Симеонов. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици активно занимаващи се с лека атлетика и футбол. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 240-244, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов К. Волевата подготовка като фактор за формиране личността на подрастващите футболисти. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2012
доклад Симеонов К., А. Момчилова. Особености в развитието на скоростно-силовите качества на подрастващи футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 54 , ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов К., Пенева П. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 13-годишни ученици активно занимаващи се със спорт. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа, стр. 34 , ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Подвижните игри като средство за развитие на двигателни качества и формиране на специфични умения в обучението по минифутбол. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2009, стр. 125-128, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Аспекти на контрола в спортната подготовка на младите футболисти. В: Научно изследователски проект, Русе, 2009, стр. 68-73
доклад Симеонов, К. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, серия 9, Русе, 2008, стр. 235-239, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Развиване на бързината във възрастов аспект при 13-15 годишни футболисти. В: Научна конференция РУ “ Ангел Кънчев”, том 47, серия 5.4, Русе, 2008, стр. 206-209, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Психолого-педагогически особености на съвременната учебно-тренировъчна дейност на 15-годишни футболисти. В: Сборник доклади на СНС, Русе, 2008, стр. част първа,стр. 17, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Система за подбор на 13-15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 46, серия 8, Русе, 2007, стр. 69-73, ISBN 1311-3321.
доклад Симеонов, К. Съвременни тенденции и проблеми на спортната подготовка на подрастващи футболисти. В: Физичка култура, гр. Виница, Македония, 2007, стр. 61-63, ISBN 0350-3836.
доклад Симеонов, К. Психологични предпоставки за развиване на физическата подготовка при 13–15 годишни футболисти. В: ІV–ти Международен научен конгрес на НСА “Васил Левски”, “Спорт, Стрес, Адаптация”, София, 2006, стр. 88-89
доклад Симеонов, К. Система за обучение на технико – тактически действия при 10–11 годишни футболисти. В: Четвъртата есенна научна конференция “Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 762 – 766, ISBN 10:954-8510-97-9.
доклад Симеонов, К. Психологически проблеми на техническата подготовка на 13–15 годишни футболисти. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 45, серия 5.4, Русе, 2006, стр. 61 – 65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Симеонов, К. Ефективност на специализираните средства за развиване на бързината и скоростно – силовите качества на 14–15 годишни футболисти. В: ІV-та Национална научно – практическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, стр. 191-197, ISBN 10:954-775-654-0;.
доклад Симеонов, К. Изследване на пресата във футбола, осъществена в шестте времеви части от срещата, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научна конференция с Международно участие “Физическо възпитание и спорт в образователната система”, Благоевград, 2005, стр. 106-110
доклад Симеонов, К. Анализ на тактическото действие преса, прилагана от финалистите на Световното първенство по футбол в Япония и Южна Корея – 2002 г.. В: Научни трудове на РУ “ Ангел Кънчев”, том 44, серия 6.3, Русе, 2005, стр. 253-257, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.