РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 107
статия Димов Д., Л. Михайлов, М. Христова. Възможност за подово отп¬ление на бройлери.// Селскостопанска техника, 1996, № 78, с. 18...20, 1996, брой 7-8, стр. 18...20
статия Ерменков Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18
статия Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев. Нива на цените и характер на топлинните товари в топлофикационните мрежи.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 3-7, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Манолов Ст. Б. Савчев Л. МихайловН. Минков К. Андонов. Структурна схема и балансови уравнения на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 3-7, ISSN 1312-0751.
статия Манолов Ст. Н. Минков Б. Савчев Л. Михайлов К. Андонов. Изследване на технико-икономическите показатели на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 8-14, ISSN 1312-0751.
статия МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
статия Манолова Б., М. Новаков, Л. Михайлов, О. Динолов. Изследване на електроенергийната ефективност на дисолвер при производството на бои.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
статия Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
статия Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Режими и инсталация за експресна обработка на фуражи чрез електрически ток.// Селскостопанска техника, 1993, брой 5, стр. 32...36
статия Михайлов Л. Д., К. Й. Андонов. Аналитично изследване на камера за експресно запарване или електротермохимична обработка на груби фуражи и смес.// Селскостопанска техника, 1993, брой 8, стр. 14...20
статия Михайлов Л. Т. Ерменков Н. Минков К. Андонов. Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 15-20, ISSN 1312-0751.
статия Михайлов, Л. Графично определяне на токове при късо съединение по електропроводи средно напрежение.// Енергетика, 2005, брой 5, стр. 15...22
статия Михайлов, Л. Д. Определение токов короткого замыкания в сельских подстанциях.// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, брой 8, стр. 17...20
статия Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов. Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на битовите електропотребители.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 41...47
статия Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов, Д. Николов. Денонощни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 6-7, стр. 14...27
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Статистически показатели, характеризиращи битовото електропотребление.// Енергетика, 2003, брой 4, стр. 8...18
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Загуби на електрическа енергия в разпределителните мрежи, захранващи битови електропотребители.// Енергетика, 2001, брой 1-2, стр. 9...18
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Изчислителни товари и годишни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 5, стр. 4...14

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.