РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 109
статия Златев, Л. Румънски документи за ограничаване четническата пропаганда на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2019, брой т. 19, стр. с.383–392, ISSN ISSN 1312–0980.
статия Златев, Л. Към политическата и социалната характеристика на русенското парламентарно представителство през първото десетилетие на ХХ век (1901–1911 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой т. 17, стр. 130–140, ISSN ISSN-1312–0980.
статия Златев, Л. Един документ, маркиращ началната дейюност на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 249–256, ISSN ISSN1312-0980.
статия Златев, Л. Политическият живот в Русе на прага на ХХ век и селските бунтове в Русенско (1899-1900 г.).// Алманах за историята на Русе, 2016, брой т. 16, стр. 88-98, ISSN ISSN1312-0980.
статия Златев, Л. Вътрешната Добруджанска революционна организация (ВДРО) в услуга на външнополитическия курс за възвръщането на Южна Добруджа към България.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой т. 15, стр. 91-117, ISSN ISSN1312-0980.
статия Златев, Л. Слави Алексиев един от изтъкнатите дейци на ВДРО.// Алманах за историята на Русе., 2013, брой т. 13, стр. 218-234, ISSN ISNN 1312-0980.
статия Златев, Л. Документи от полицейското досие на войводата на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)Стефан Боздуганов (1925-1939).// Алманах за историята на Русе, 2013, брой т. 13, стр. 328-354, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Потенциалът на русенската промишленост в навечерието на национализацията в края на 1947 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, брой т.12, стр. 306-320, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Политическите борби в Русе през 1919 г..// Алманах за историята на Русе, 2012, No т. 12, pp. 85-96, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Политическите партии в предизборните борби в Русе през 1923 г..// Известия на Съюза на учените - Русе. Серия 2. Обществени науки., 2011, брой т. 6, стр. 30-35, ISSN 1311-1094.
статия Златев, Л. Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин..// Алманах за историята на Русе., 2011, брой т. ХІ, стр. 430-451, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. За някои недостатъчно изяснени моменти около създаването и дейността на Вътрешната добруджанска революционна организация.// Исторически преглед, 2010, брой 1-2, стр. 118-158, ISSN 0323-9748.
статия Златев, Л. Поглед към организационната структура на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)в светлината на новоиздирени документи от личния архив на председателя на Централния комитет Иван Хаджии.// Алманах за историята на Русе, 2009, брой т. ІХ, стр. 189-201, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. По въпроса за момента на създаването и председателството на ръководството на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т.VІІІ, стр. 36-50, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Един неизвестен документ за целите и уставната регламентация на четническия апарат на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) от началото на 30-те години на ХХ век..// Алманах за историята на Русе, 2008, брой т. VІІІ, стр. 221-242, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Иван Хаджииванов - родови корени и общественополитическа дейност..// Алманах за историята на Русе, 2006, брой т. VІ, стр. 202-219, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. За предполагаемите връзки между братя Ботеви и националноосвободителното движение в Родопите.// Известия на Тракийския научен институт, 2004, брой кн. V, стр. 124-131, ISSN няма.
статия Златев, Л. Стопанското развитие на Русе по време на Втората световна война (1939-1945 г.).// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 96-112, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Русенският вариант на "Предисловието" към т. 1 на "Записки по Българските възстания (Разказ на очевидци)".// Алманах за историята на Русе, 2004, брой т. V, стр. 14-46, ISSN 1312-0980.
статия Златев, Л. Началото на амбалажно-текстилната индустрия в Русе 1929-1933 г..// Известия на Съюза на учените - Русе, Серия 2, "Обществени науки", 2003, брой 4, стр. 114-117, ISSN 1311-1094.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.