РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 37 от общо 37
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Test Constructor. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 215-219
доклад Zheliazkova I. I., Andreeva M. H. An Intelligent Multimedia Knowledge Tester. IN: Proceedings of the 14th International Conference SAER'2000, Varna, 2000, pp. 220-224
доклад Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Andreeva M. H. A Technology for Simulation-Based Training by Means an Intelligent Multimedia Environment. IN: Proceedings of the 17th International Conference SAER, Varna, 2003, pp. 225-229
доклад Zheliazkova I. I., Kolev R. T., Andreeva M. H. Knowledge Testing in Algorithms by Means of a Word Technology. IN: Сборник доклади на втората национална конференция по електронно обучение във висшето образование - Китен, София, 2006, pp. 21-25
доклад Андреева М. Оптимизация на Интернет форум за нуждите на образованието. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 49, серия 6.1, Русе, 2010, стр. 92-97
доклад Андреева М. Web-базирана обучаваща система по "Информатика и информационни технологии". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 47, серия 5.1, Русе, 2008, стр. 97-101
доклад Андреева М. Х., Желязкова И. И. Средство за статистическа обработка на експериментални данни. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Том 39, Серия 3.1, Русе, 2002, стр. 145-150
доклад Андреева, М. Облачни технологии - приложение в електронното обучение. В: Научни трудове на РУ, Том 56, Серия 11, Русе, 2017, стр. 59-63, ISBN 2603-4123.
доклад Андреева, М. Web-базирана система за проследяване на поръчки. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ, Русе, 2013
доклад Желязкова И. И., Андреева М. Х., Грозданова Е. Експериментално изследване на ефективността на компютърно-базираното тестване в средното образование. В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 95-100
доклад Желязкова И. И., Андреева М. Х., Николова М. Експериментално изследване на компютърно-базираното тестване на знания в средното образование. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на РУ, том 40, серия 1.2, Русе, 2004, стр. 89-94
доклад Желязкова И., Андреева М. Експериментално изследване на компютъризирания тестов контрол на знания. В: Сборник доклади на годишната научна конференция на Русенския университет, том 40, серия 3, Русе, 2003, стр. 48-52
доклад Магдалена Андреева. Web-базиран модул за създаване на тестови въпроси. В: Научна конференция на РУ &СУ 2014, Русе, 2014
доклад Магдалена Андреева, Александър Раданов. Web-базиран модул "Тестер". В: Сборник доклади на годишна научна конференция на РУ&СУ Том 54, серия 6.1,, Русе, Русенски университет, 2015
учебник Андреева М., С. Калинова, К. Шойлекова. Информационни системи. Web - базиран курс. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
учебник Теодосиева М., Пл. Христова, Д. Атанасова, М. Андреева, Цв. Василев. Информатика – Windows, Word, Excel, PowerPoint. Русе, РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 302, ISBN 10:954-712-3.
други трудове Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.