РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 45
доклад Андонов К., Д. Димов, Л. Михайлов, К. Мартев, М. Христова. Фуражораздаващо устройство с линеен асинхронен двигател. В: Юбилейна научно-техническа конференция, Полувисш институт по машиностроене и електротехника, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, том 36, Силистра, 1996, стр. 196-200
доклад Димов Д., М. Христова, Л. Михайлов. Относно управлението на електрозадвижване с линеен двигател, осигуряващо въртеливо движение,. В: Юбилейна научна сесия 45 години РУ "А. Кънчев", Научни трудове, т.37, с.3, 1999, стр. 116...119
доклад Димов Д., М.Христова. Методика за определяне на номиналните параметри на трифазен асинхронен електродвигател. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том. 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 149-152
доклад Димов, Д., М. Христова. Изследване енергийните и пусковите показатели на асинхронен двигател при различно изпълнение на накъсосъединената роторна намотка. В: Научни трудове на РУ, том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 21-25, ISBN 1311-3321.
доклад Димов, Д., М. Христова. Относно проектиране на ротор за синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ, том 44, серия 3.1., Русе, 2005
доклад Димов, Д., М.Христова. Методика за определяне параметрите на статорната намотка на трифазни асинхронни електродвигатели. В: Научно-техническа конференция, Технически колеж, том 38, серия 9, Силистра, 2001, стр. 153-156
доклад Димов, Д., Христова М. Една възможност за реализиране на синхронен генератор. В: Научни трудове, том 46, серия 3.1, Русе, 2007
доклад Димов, Д., Христова М. Синхронен генератор с комбинирано възбуждане. В: Научни трудове, том 45, серия 3.1., Русе, 2006
доклад Димов, Д., Христова М., Тужаров Кр., Кръстева А. Изследване на синхронен генератор с постоянни магнити. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2005
доклад Колев, И., Иванов, К., Ненов, Г., Христова, М. Статистическо изследване мощността на главния електродвигател и масата на стругове с ЦПУ. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 50, серия 2, Русе, 2011, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
доклад М. Христова. Анализ на влиянието на честотните преобразуватели върху работата на асинхронните двигатели. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 3, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 20-24, ISBN 1311-3321.
доклад Христова М. А. Кръстева. Методични указания за изследване на трифазен асинхронен двигател в програмната среда Matlab/Simulin. В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 10, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
доклад Христова М., В. Русева. Оценка и приложение на методи за определяне на относителното натоварване на асинхронни електродвигатели. В: Научни трудове на РУ, том 54, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 72-76
доклад Христова М., В. Русева. Сравнителен анализ на нормативни документи за енергийна ефективност на асинхронните електродвигатели. В: Научни трудове на РУ, том 52, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, стр. 48-55
доклад Христова М., Димов, Д. Особености при съвместна работа на честотен преобразувател и асинхронен двигател. В: Научни трудове на русенския университет, том 48, серия 3.1, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2009, стр. 26-30
учебник Димов Д., М.Христова. Електрически машини – втора част. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2010, стр. 163, ISBN 978-954-712-494-3.
учебник Димов Д., М.Христова. Електрически машини – първа част. Русе, Печатна база при РУ А.Кънчев, 2009, стр. 165, ISBN 978-954-712-460-8.
учебник Димов Д., М.Христова. Електрозадвижване. Русе, Печатна база при РУ “А.Кънчев”, 2009, стр. 128, ISBN 978-954-712-458-5.
учебник Димов Д., М.Христова. Електрически машини (трансформатори). Русе, на електронен носител, 2006, стр. 73, ISBN 0000.
учебно пособие Димов Д., М.Христова. Електрически машини Ръководство за курсова работа. Русе, на електронен носител, 2005, стр. 73, ISBN 0000.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.