РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 157
статия Андонов К., М. Илиев, В. Баев, Р. Цонев. Микрокомпютърна система за оценка на енергетичните характеристики на електрифицирани обекти.// Селскостопанска техника, 1990, брой кн.1, стр. 22-25
статия Андонов К., М. Илиев, С. Маджаров. Изследване на възможността за използване на резачка за груби фуражи РГФ-3,6 "Странджа" в линия за приготвяне на целодажбени смески за едър рогат добитък.// Селскостопанска техника, 1989, брой кн.7, стр. 3-8
статия Захариев П., Г. Христов, М. П. Илиев. Модел за определяне броя и ефективния радиус на клъстери в безжични сензорни мрежи.// Известия на Техническия университет Габрово, 2009, брой 38, стр. 68-72
статия Илиев М. П. Относно оптимизирането на токовия режим на IGBT при комутация в схеми с квазирезонансни преобразуватели с превключване в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 183-185
статия Илиев М. П. DC-DC резонансен конвертор с комутация в нулата на тока.// Известия на съюза на учените - Русе, 2000, брой 3, стр. 179-182
статия Илиев М. П. Система за управление на промишлен миксер.// Машиностроене, 1997, брой 9-10, стр. 166-168
статия Илиев М. П., Ст. Пседерски, Г. Карабенчев. Елекронен електромер за активна енергия.// Електротехника и електроника, 1998, брой 7-8, стр. 40-43, ISSN 0861-4717.
статия Илиев М.П., П. Даскалов. Идентификация на динамиката на програмируем тиристорен постояннотоков източник.// Електротехника и електроника, 1998, брой 11-12, стр. 14-18, ISSN 0861-4717.
статия Илиев, И.П. Анализ на механизмите за намаляване на междусимволната интерференция в системи с ортогонално честотно мултиплексиране.// Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011, брой 1, стр. 265-268, ISSN 1310-8271.
статия Карабенчев Г., М. Илиев. Една реализация на метод за схемотехническо решение на бързодействащ точен ЦАП от типа честота-напрежение.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 1, стр. 54-55, ISSN 1311-106Х.
статия Михайлов Н., М. Илиев, К. Андонов. Състояние и възможности за автоматизация на машини за наситняване на груби фуражи.// Механизация н селското стопанство, 1990, брой 6, стр. 12-17
статия Цонев Р. С., М. П. Илиев, В. Б. Стоянов, С. Г. Стоянова. Сиситема за управление на натоварването на резачка за груб фураж.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 9 - 15
доклад Bedzhev B. Y., Iliev M. P. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs. IN: Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, USA, Springer, 2010
доклад Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
доклад Hristov G., M. P. Iliev. TCP congestion control and asymmetric networks. IN: Proceeding of Papers ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, 2007, pp. 181-185
доклад Hristov G., P. Zahariev, T. Iliev, M. P. Iliev. An approach for energy optimization in wireless sensor networks. IN: 33rd International Convention on Information and Telecommunication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Croatia, 2010, pp. 203–206
доклад Hristov G., T. Iliev, D. Radev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Analysis of forward error correction codes for improvement of the energy consumption in WSN. IN: Proceedings of the 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 71–74, ISBN 978-989-8425-27-0.
доклад Hristov G., T. Iliev, P. Zahariev, M. P. Iliev. Simulation and evaluation of the bandwidth estimation algorithm with various types of filters. IN: Proceedings of 30th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2008, pp. 845-850
доклад Iliev M P, Bedzhev B Y, Bedzheva M Y, Kanchev K Y. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4. IN: 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, Русе, 2019
доклад Iliev M. P. Bedzhev B. Y. An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. IN: Proceedings of the 4th lntemational Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom 2016), Varna, Bulgaria, 2016

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.