РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 53
статия Иванов М.М. Документална сигурност.// Professional, 2011, брой 9, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Шофирането и проблемите на безопасността.// Professional, 2010, брой 4, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Охранително разузнаване.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Делови етикет и бизнес преговори.// Professional, 2010, No 3, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Втора награда не се присъжда. Как да се научим да стреляме и да улучваме.// Professional, 2010, брой 3, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Изграждане на система за сигурност на стопанския субект.// Professional, 2010, брой 2, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Психо-физиология на стрелковата подготовка.// Professional, 2010, брой 5, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Самоделни взривни устройства. Размери на елементите.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Действие в зони с повишен риск – психологически аспекти.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
статия Иванов М.М. Личната охрана – начин на употреба.// Professional, 2009, брой 1, ISSN 1314-0574.
доклад Иванов М М. ABOUT THE UNIONS OF THE STATE. IN: – CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 17th - 18th May 2019, 13th Edition, Bucharest, 2019, ISBN ISSN 2359-9227.
доклад Иванов М М. Разузнавателната дейност - пропуснати възможности за ефективно противодействие на миграционния натиск. В: Юридически сборник том XXVI, Бургаски свободен университет Център за юридически науки, 2019, ISBN 1311-3771.
доклад Иванов М М. Усъвършенстване на дейността на дирекция "Вътрешна сигурност" чрез въвеждане на съвременни методи и форми за противодействие на корупцията. В: Заедно срещу корупцията, София, 2019, ISBN 978-954-348-179-8.
доклад Иванов М М. Оперативноиздирвателните мероприятия - правни диспропорции и парадокси. В: Научни четения посветени на 140-годишнина от приемането на Търновската конституция, Пловдивски университет, Сиела Норма АД, 2019, ISBN 978-954-28-3.
доклад Иванов М.М. Нацизъм и ислям. В: Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Свети Константин Преславски", 2018, ISBN 1314-3921.
доклад Иванов М.М. Проучвания за сигурност на персонала. В: 57та Годишна конференция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО, Русе, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2018, ISBN 2603-4123.
доклад Иванов М.М. Време, пространство… хибридна война. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ 19 и 20 май 2016 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2017, ISBN 978-954-9348-89-7.
доклад Иванов М.М. Илюзиите при моделирането на сигурността. В: Годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия "Г.С. Раковски", София, 2013
доклад Иванов М.М. Информационно-психологическата война в съвременните въоръжени конфликти. В: Международна научна конференция „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бъдеще” – Военна академия, София, 2012
доклад Иванов М.М. Либия – новата война. В: Сборник на МИИО АБ, София, 2011, ISBN 1313-5589.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.