РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 30 от общо 30
доклад Младенов, M., М. Деянов. Обединяване на резултатите от анализа на цветни изображения и спектрални характеристики за оценка качеството на зърно. В: Научни трудове том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, Пловдив, 2013
доклад Младенов, М. Комплексна оценка на качеството на храни чрез анализ на изображения и хиперспектрален анализ. В: международна конференция „Автоматика и информатика”, София, 2014, стр. 35-38
доклад Младенов, М., Б. Борисов. Оценяване кълняемостта на семена чрез система за компютърно зрение. В: Трудове на Научната сесия РУ ’03, том 40, сер. 1.1, Русе, 2003, стр. 20-24
доклад Младенов, М., М. Мустафа. Цветова сегментация на изображения на маркери за опасни вещества. В: Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години катедра Автоматизация на производството”, ХТМУ, София, 2011, стр. 159-162
доклад Младенов, М., М. Мустафа. Картографиране на опасни среди посредством системата RESCUER. В: Трудове на научна конфернция на РУ, 2006, том 45, сер. 3.1, Русе, 2006, стр. 61-65
доклад Младенов, М., С. Пенчев. Определяне на целостта на семена от зърнено – житни култури посредством невронна мрежа. В: Proceedings of EE&AE’2006, Ruse, Bulgaria, 2006, стр. 689 – 697
доклад Младенов, М., С. Пенчев, П. Даскалов, Р. Цонев, В. Найденов. Контрол на качеството на растителни продукти чрез анализ на визуални изображения. В: Национална конференция "Автоматика и информатика '99", София, 1999
доклад Младенов, М.И., Л.Х. Георгиева, Р.С. Цонев, С.Ц. Цанков. Автоматично водене на заваръчна горелка при повърхнини, разположени под ъгъл. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
доклад Младенов, М.И., Р.С. Цонев, Л.Х. Георгиева, И.С. Вуцов. Сензор за автоматично водене по контрастна следа. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXXII, с.3, Русе, 1989
доклад Попова, М., Г. Лехов, М. Младенов. Обучението по Автоматика, информационна и управляваща техника в Русенския университет. В: Научни трудове на Русенски университет, том 47, серия 3.1, Русе, 2008, стр. 217-221.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.