РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 88
статия Navassardian S., M. Marinov, R. Pavlova. Investigations on the quality and efficiency of instructive computer-aided training.// British Journal of Educational Technology, 1995, No 2, pp. 109-121, ISSN 0007-1013. (SJR rank: 1 /2017, Scopus)
статия Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387, ISSN 0256-4602. (Impact factor: 1.339 /2017, IETE)
статия Valova, I., Marinov, M. Facebook as a Tool Aiding University Education - Whether it is Possible and Useful.// TEM Journal, 2019, No 8(2), pp. 670-676, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2019, Scopus)
статия Vitliemov, P., Kolev, N., Marinov, M. Economic evaluation of the implementation of policy actions in the field of energy efficiency.// International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, No 3, pp. 106-113, ISSN 2146-4553. (SJR rank: 0.465 /2017, www.scopus.com)
статия Георгиев, Г., М. Маринов. Система за проследяване на автомобил посредством мобилни технологи.// „Компютърни науки и технологии“, ТУ-Варна, 2018, брой 1, стр. 54-61, ISSN ISSN 1312-3335.
статия Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Микрокомпьютерный инструментальный комплекс для разработки обучающих курсов.// Журнал „Управляющие системы и машины, 1990, брой 1, стр. 116-119, ISSN 0130-5395.
статия Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Интелигентни системи за обучение – методи за проектиране и практически реализации.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1988, брой 5, стр. 39-43, ISSN 0205-1745.
статия Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1990, брой 7, стр. 26-29, ISSN 0205-1745.
статия Маринов М., С. Навасардян. Обектно-ориентиран подход при изграждане на бази от данни.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 1, стр. 38-48, ISSN 0861-7562.
статия Маринов Милко. Транслатор на авторския език в автоматизирана обучаваща система МИКРОКУРС.// “Автоматика, изчислителна техника и автоматизирани системи, 1989, брой 12, стр. 20-33, ISSN 0205-1745.
статия Маринов, М. Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 4, стр. 54-59, ISSN 0861-7562.
статия Маринов, М. Анализ на техниките на планиране, използвани в интелигентните системи.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 5-6, стр. 25-33, ISSN 0861-7562.
доклад Bencheva,N., H. Takruri-Rizk, M. Marinov, Y. Ruseva. Joint Master of Science Programme in Electrical Engineering (JMEE). IN: Proceedings of SFITES 2015, Kavala, Greece, 29-30 May 2015, Greece, PARNAS Publishing House, 2015, pp. 81-84, ISBN ISBN978-954-8483-.
доклад Gatward R., B. Russell, M. Marinov, P. Kamburov. Using JAVA for developing collaborative Web-based learning tools. IN: in Proc. of the International Conference “Multimedia and Foreign Language Training”, Bulgaria, 1998, pp. 93-100, ISBN 954-9548-04-X.
доклад Georgiev G., M. Marinov. An approach to storing real-time sensor readings based on NoSQL database systems. IN: XVI-th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2019, Varna, 2019
доклад Marinov M. Using XML to represent knowledge by semantic networks. IN: Proc. of the 19th International conference SAER'2005, Bulgaria, 2005, pp. 243-247, ISBN 954-438-501-0.
доклад Marinov M. Using XML to represent knowledge by frames. IN: in Proc. of the Int. Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgaria, 2004, pp. II.6.1-II.6.6, ISBN 954-9641-38-4.
доклад Marinov M. An implementation of a theorem prover used in deductive object-oriented databases. IN: in Proc. of the 17th International conference SAER'2003, Bulgaria, 2003, pp. 206-210, ISBN 954-438-358-1.
доклад Marinov M. Using planning techniques in object-oriented design. IN: in Proc. of the 16th International conference SAER'2002, Bulgaria, 2002, pp. 176-180, ISBN 954-8329-42-5.
доклад Marinov M. Query processing in CODAS object-oriented database management system. IN: in Proc. of the 15th International conference SAER'2001, Bulgaria, 2001, pp. 163-167, ISBN 954-8329-33-6.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.