РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 35 от общо 35
доклад Пенчева М. Различия между поколенията и техни проекции върху процеса на учене. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, под печат, 2016
доклад Пенчева М. Организационна култура и трансфер на знание в публичната администрация. В: Меджународна конференция "Лидерство и организационно развитие", София, Университетско издателство, 2016, стр. 827-834
доклад Пенчева М. Лидерство и практики за трансфер на знание в публичната администрация. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016, стр. 358-365
доклад Пенчева М. Организационната култура като модератор на лидерството и практиките за управление на знанието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, София, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2015, стр. 726-732, ISBN 978-954-07-3946-5.
доклад Пенчева М. Необходимост от изследване влиянието на организационната култура и лидерството върху управление на знанието в публичната администрация. В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, Варна, 2015, стр. 88-96, ISBN 978-954-21-0835-1.
доклад Пенчева М. Взаимоотношения между частен, публичен и трети сектор в аспект организационна култура. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 45, серия 4, Русе, 2006, стр. 56-60, ISBN 1311 - 3321.
доклад Пенчева М. Социална и организационна култура или модел на културната пригодност. В: Научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, том 44, серия 5.1-5.2, Русе, 2005, стр. 179-183, ISBN 179-183.
доклад Пенчева, М. Спорни аспекти в популярни мотивационни теории. В: Международната научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, Русе, под печат, 2018
доклад Пенчева, М. Характеристики на ефективността (ефикасността) в публичните организации и връзката им със социокултурните фактори. В: : Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция организирана от Икономически университет - Варна, Варна, 2008, ISBN 978-954-21-0369-1.
доклад Пенчева, М. Организационна култура в публичната администрация. В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Управление развитието на организациите", посветена на 40-годишнината от създаването на катедра „Стопанско управление” организирана от Ик, Варна, 2007, стр. 284-291, ISBN 978-954-21-0346-2.
доклад Пенчева, М. Организационна култура и публичен сектор. В: Сборник от научни трудове на научна конференция организирана от РУ „Ангел Кънчев” и СУ – Русе, Русе, 2006, ISBN 1311-3321.
доклад Пенчева, М. Частни аспекти на междукултурния модел на Хеерт Хофстеде. В: Сборник научни трудове от V - та Международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, Варна, 2004, ISBN 954-20-0269-6.
доклад Пенчева, М., Д. Йорданова. Неравенство на половете при обучението и реализацията на жените с инженерни специалности. В: Научни трудове на Русенския университет - 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009, стр. 99 – 103
учебно пособие Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
учебно пособие Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.