РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 31 от общо 31
доклад Сакакушев Б., М. Петров, Д. Тонев, Ц. Георгиев. Поляризационно-оптичен метод за измерване якостните свойства на твърди тела. В: Сборник научни трудове на РУ "А. Кънчев" и AMTech 2005, том 44, сер. 2, Русе, 2005, стр. 521-526, ISBN 1311-3321.
доклад СОТИРОВ, Б., Тонев, Д., Петров, М. Измерване на отклонение от кръглост с помощта на биенемер. В: XX-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2010”, Созопол, 9-13 септември, София, 2010, стр. 187-192, ISBN 1313-9126.
доклад Станчев Т. И., Мл. Петров. Допълнителен електронен нулев указател към мост за постоянен ток Р333. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2002, РУ, 2002
доклад Станчев Т., М. Петров. Активната мощност като показател за качеството на процесите. В: Научни трудове РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2005
учебник Григоров В., Мл. Петров. Стандартизация, сертификация и патентно дело. Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база РУ, 2004, ISBN 954-712-273-8.
учебно пособие Корийков Ц., Б. Сотиров , М. Петров. Ръководство по метрология и измерителна техника -допусково проектиране. Русе, Печатна база при РУ" А. Кънчев", 2004, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие КОРИЙКОВ, Цв., СОТИРОВ, Б., Петров, Мл. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране. Русенски университет, Печатна база РУ, 2012, стр. 110, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие Наков Н., Т. Тошков, Цв. Корийков, Бр. Сотиров, Мл. Петров, ив. Попов, Св. Цанков. МЕТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО. Русенски университет, Печатна база РУ, учебникът е одобрен от МОНТ, протокол 13 от 23.10.1995 г., 1996, стр. 106, ISBN 0-0-0-0-0.
учебно пособие Петров, Мл. И. Протоколи по управление на качеството. Русенски университет, Печатна база РУ, 2002, ISBN 0-0-0-0-0.
учебно пособие Петров, Мл. И. Полезни таблици за инженера. Русенски университет, Печатна база РУ, 2000, ISBN 0-0-0-0-0.
учебно пособие СОТИРОВ Б., Корийков, Цв., Петров, Мл., Сакакушев, Б. Метрология и измервателна техника – ръководство за упражнения.. РУ, Печатна база на РУ, 2005, стр. 120, ISBN 954-712-284-.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.