РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 79
доклад Evstatiev B., N. Evstatieva, D. Trifonov. Development of a Virtual Laboratory in Logic Design. IN: 2019 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, IEEE, 2019, pp. 633-636, ISBN 978-1-7281-1413-2.
доклад Evstatieva N., G. Georgiev, D. Trifonov. Investigation of technological parameters influence on the energy consumption for microclimate control in hydroponic installation. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 278-285, ISBN 1311-9974.
доклад Evstatieva N., G.Georgiev. Operation Algorithm of an Electronic System for Control of the Loading-Unloading Duration in a Food Storage Refrigerated Chamber. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 19-24, ISBN ISSN 1454-864X.
доклад Evstatieva N., G.Georgiev, N.Mihailov. Modelling the Energy Exchange in a Food Storage Refrigerated Chamber. IN: Proceedings of The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU, Constanta, Romania, "Mircea cel Bartran" Naval Academy Publishing House, 2013, pp. 25-32, ISBN ISSN 1454-864X.
доклад Evstatieva N., I. Belovski, A. Aleksandrov. Optimization and Modelling of the Thermal Resistance of a Thermoelectric Pump Heat Sink. IN: 2019 X National Conference with International Participation (ELECTRONICA), Sofia, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 117-120, ISBN 978-1-7281-3621-9.
доклад Evstatieva N., S. Kadirova. Modelling the Thermal Conditions of a LED Lamp. IN: 2019 Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 56-59, ISBN 26030-414X.
доклад Evstatieva N., V. Dimov. Energy-efficient microclimate control in a Hatchery. IN: Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw, Poland, ARSLIBRI, 2008, pp. 127-134, ISBN 978-83-926599-0-7.
доклад Evstatieva N.,B.Evstatiev,D.Trifonov. 2D Virtual Laboratory for Teaching BCD to Seven-Segment Decoders in Logic Design Classes. IN: 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania, IEEE, 2019
доклад Kadirova S., N. Evstatieva, D. Kajtsanov. Investigating the Influence of Environmental and Design Parameters on the Thermal Regime of a LED Lamp. IN: 2019 Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), Plovdiv, Bulgaria, IEEE, 2019, pp. 60-63, ISBN 26030-414X.
доклад Kovatchev E., N. Evstatieva. Analysis and Investigations on a Cost-Efficient High-Side Current Sensing Circuit for Automotive Applications. IN: Sixth International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse, Bulgaria, 11-12 November, 2015, pp. 452-462, ISBN 1311-9974.
доклад Kovatchev E., N.Evstatieva. Design of a Digitally Controlled Boost Converter for Automotive Headlamp Applications. IN: Proceedings of XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, IEEE, (Scopus), Созопол, ТУ-София, 2017, pp. 245-248.
доклад Mihailov N, D.Antonova, S.Kadirova, A.Manukova, N.Evstatieva, E.Kumanova, K.Martev. Social problems existing in the market of renewable energy sources and opportunities to be resolved along the cross border region Bulgaria-Romania. IN: Proceedings of the Workshop “Renewable energy sources in the cross border region Romania – Bulgaria”, RES-OP-DEV MIS-ETC code:222, Ruse, 2012, pp. 46-54, ISBN 978-954-8675-36-9.
доклад Mihailov N., I. Evstatiev, N. Evstatieva. Аlgorithms for simulation of the temperature-humidity processes in a chicken incubator. IN: Proceedings of the 5th Research and development conference of central- and eastern european institutes of agricultural engineering, 20-24 June, Kiev, Ukraine, 2007, pp. 173-179, Part 2, ISBN 966-8302-16-08.
доклад Алкатири Ф., Н. Михайлов, Н. Евстатиева. Алгоритъм за работа на електронна система за автоматично насочване на фотоволтаичен панел. В: Научни трудове, том 48, серия 3.1, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 41-44, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров В., Н.Евстатиева. Изследване на влиянието на параметрите на процеса сушене върху температурновлажностния режим в инсталация за производство на яйчен прах. В: Proceedings of the International Conference: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, Lozenec, Bulgaria, 6 – 8 June, 2007, стр. 94-98, Vol.2
доклад Димов В., Н.Евстатиева. Електронна система за измерване на скоростта на мина при изстрелване. В: Юбилейна научна сесия 2007 „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”. Сборник с доклади за служебно ползване, № RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007, Ф-т Авиационен на НВУ „В.Левски”, Долна Митрополия, 2007
доклад Димов В., Н.Евстатиева. Електронна защита за асинхронен електродвигател. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 13-16 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 453-456, ISBN 2367-6728.
доклад Евстатиев И., Н.Евстатиева. Алгоритъм за работа и структура на електронна система за управление на хибридна соларна инсталация за производство на пара. В: Сборник с доклади от годишната университетска научна конференция с международно участие на НВУ „Васил Левски”, 23-24 юни, гр.Велико Търново, том 6, 2011, стр. 19-26, ISBN 1314-1937.
доклад Евстатиев И., В.Димов, Н.Евстатиева. Електронна система за изследване динамиката на налягането на газовете при изстрелване на мина. В: Юбилейна научна сесия 2007 „50 години от полета на първия изкуствен спътник на Земята”, Факултет „Авиационен на НВУ „В.Левски”.Сборник с доклади за служебно ползване,№ RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007, Долна Митрополия., 2007
доклад Евстатиев И., В.Димов., Н.Евстатиева. Електронна система за управление на силозен цех. В: Енергиен форум 2007, Сборник с доклади, Варна, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 461-466, ISBN 2367-6728.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.