РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 35 от общо 35
доклад Матеев Б., Фердинандов Н. Изследване на основните енергетични характеристики на заваръчни преобразуватели.. В: Научни трудове на РУ ”А. Кънчев”, Русе, 2002
доклад Н. Фердинандов. Електромагнитно управление на разряда с кух катод във вакуум. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Николай Фердинандов, Венцислав Добринов. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху дълбочината на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
доклад Николай Фердинандов, Данаил Господинов, Стоян Димитров. Особености при заваряване и термично обработване на титан и неговите сплави. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2016
доклад П. Данев, Н. Фердинандов. Вакуумно оксикарбонитриране на твърди наварени слоеве с електроди ESAB.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, том 1, Созопол, 2007, стр. 177-183
доклад П. Данев, Н. Фердинандов. Повърхностно уякчаване с ТВЧ на твърди наварени слоеве.. В: Сборник доклади на 25 Юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007, Созопол, 2007, стр. 171-177
доклад П. Петров, Н. Фердинандов, Ст. Димитров. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане.. В: . Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008
доклад Трифонов М.Ц. , Н.В. Фердинандов, С.Вичев, К. Иванов. Относно технологията на наваряване на металорежещи инструменти чрез електродъгов разряд с кух катод във вакуум. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, стр. 8 - 12
доклад Трифонов М.Ц., Маринов Х., Фердинандов Н. Състояние и перспективи на технологията за електродъгово заваряване и наваряване във вакуум.Curent state and perspectives of arc welding and building up by welding in vacuum technology.. В: Fourth Internacional congress “Mechanical engineering technologies ’04, Varna, Bulgaria, 2004, стр. 147 – 149
доклад Трифонов М.Ц., Н. В. Фердинандов. Изследване на някои основни характеристики на електродъговия разряд във вакуум с кух катод. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”,, Русе, 2007
доклад Трифонов М.Ц., Н.В. Фердинандов, Х.Й. Маринов. Усъвършенствана горелка с кух катод за обработване във вакуум. В: Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2005, стр. 245 - 249, ISBN -.
доклад Фердинандов Н. Относно ресурса на работа на кухи катоди от танталово фолио, използвани при електродъгово обработване във вакуум.. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2014
доклад Фердинандов, Н. Изследване влиянието на параметрите на режима на работа върху широчината и формата на стопяване при използване на електродъгов разряд с кух катод във вакуум.. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2010
доклад Фердинандов, Н.В. Условия за устойчиво възбуждане на електродъговия разряд във вакуум при различни диаметри на кухия катод.. В: Научна конференция РУ & СУ, Русе, 2012
учебник Трифонов, М.Ц., Фердинандов, Н.В. Заваряване и сродни процеси. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-618-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.