РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 47
доклад Ахмедов А, Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Вихров и каскаден модели за изследване на ветротурбини с вертикална ос на въртене тип Дариус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, сер. 1.2, Русе, 2012, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Иванов Н., Николаев Ив. Измерване на дебит с конусен вход. В: Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08, Русе, 2008, стр. 66-69, ISBN 1311-3321.
доклад Ахмедов А., Тужаров Кр., Попов Г., Желева И., Климентов Кл., Николаев Ив. Моделиране на течението в конфузора на аеродинамична тръба. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, сер. 1.2, Русе, 2011, стр. 48-53, ISBN 1311-3321.
доклад Климентов К. В., К. Тужаров, Б. Костов, И. Николаев. Относно определянето на външния диаметър на работното колело на центробежна помпа. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, Русе, 2016
доклад Климентов, Кл., Г. Попов, Ив. Николаев. Методика и уредба за изпитване на центробежни помпи при работа с водовъздушна смес. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2,, Русе, 2003, стр. 106-111, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев И., Г.Попов, К. Тужаров, У. Мхана. Математичен модел за изследване обемните загуби на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 280-287, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев И., И. Георгиев, Г. Попов, К. Тужаров, Кл. Климентов. Изследване процесите на пълнене с вода на хидрофорен съд в помпена система. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 49, сер. 1.2, Русе, 2010, стр. 34 – 39, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев Ив., О. Алипиев, Г. Попов, Кр. Тужаров, Кл. Климентов. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 48, серия 1.2, Русе, 2009, стр. 19-26, ISBN 1311-3321.
доклад Николаев Ив., П. Русев, Г. Попов. Разработване на програма за пресмятане неравномерността на дебита при ролковите помпи. В: Научни известия на НТС по машиностроене, брой 5, година ІV,, София, 1999, стр. 224-228
доклад Николаев Ив., С. Петров. Уредба за количествено и качествено изследване структурата на въздушен поток във фасонните части на тръбопровода. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 39, сер. 4.2, Русе, 2002, стр. 82-86, ISBN 1311-3321.
доклад НИКОЛАЕВ Ивайло, Генчо ПОПОВ, Уисам МХАНА, Kрасимир ТУЖАРОВ, Юлиан АНГЕЛОВ. Автоматизирана уредба за изпитване на зъбни помпи. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 239-246, ISBN 1311-3321.
доклад ПОПОВ Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Определяне на затворения обем в междузъбията при зъбни помпи с несиметрични еволвентни зъби. В: Научни трудове на РУ «А. Кънчев», том 53, сер. 1.2, Русе, 2014, стр. 230-238, ISBN 1311-3321.
доклад Попов, Г., Ив. Николаев, С. Петров. Оценка на грешката при прилагане на ламинарно течение между успоредни безкрайно широки плочи за хлабини. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 40, сер. 4.2, Русе, 2003, стр. 132-136, ISBN 1311-3321.
доклад Попов, Г., У. Мхана, О. Алипиев, И. Николаев. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване.. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014.Том II, Созопол , 14 – 17 септември, 2014 г., ТУ София, 2014, стр. 140-145
доклад ПОПОВ, Генчо, Уисам МХАНА, Огнян АЛИПИЕВ, Ивайло НИКОЛАЕВ. Изследване неравномерността на дебита на зъбни помпи с несиметрично еволвентно зацепване. В: Сборник доклади на XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, Том II, Созопол, 14 – 17 септември, 2014, стр. 140-145
доклад Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Неравномерност на въртящия момент на ветроколело на Дариус. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2009”, vol. II, Gabrovo, 2009, стр. II-534/II-538, ISBN 1313-230X.
доклад Тужаров, К., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент. В: Научна конференция РУ&СУ’09, Русе, 2009, ISBN 1311-3321.
доклад Тужаров, Кр., Г. Попов, , Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Теоретична зависимост между безразмерния въртящ момент и бързоходността на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 101 – 107, ISBN 1311-3321.
доклад Тужаров, Кр., Г. Попов, И. Желева, К. Климентов, И. Николаев, Б. Костов, А. Ахмедов. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 1.2, Русе, 2015, стр. 253-258, ISBN 1311-3321.
доклад Тужаров, Кр., Г. Попов, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Резултати от теоретичното пресмятане на характеристиката на ветроколело на Савониус. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 46, сер. 1, Русе, 2007, стр. 108 – 115, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.