РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 70
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Influence of Industral Noise Immissions upon the Risk Assessment. IN: Proceedings. Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 105-109, ISBN 978-954-20-0556-8.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part II. Numerical models determination and Risk assessment. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский В.С., 2012, pp. 27-32, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
доклад Vladimirov, L.,N. Kovachev. Transborder Risk desing from Environmentally-danger economical activities. Part I.Structural models. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский Ф.С., 2012, pp. 23-27, ISBN ББК 66.4(Укр)9.
доклад Vladimirov, N., N. Kovachev. Morphology of the impacts of environmentally dangerous economical activities. IN: Сборник материалов международной научно-практической конференции, том 1,, Херсон, Украйна, ПП Вишемирский В.С.,, 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4(Укр)9..
доклад Владимиров В., Н. Ковачев. Информационната несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част I. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 228-236, ISBN 978-954-9681-49-9.
доклад Владимиров В., Н. Ковачев. Информационна несигурност на индискретно - измервани шумови имисии. Част II. Оценка на несигурността. Измерване и метод за оценка на несигурността. В: Сборник научни трудове от научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през XXI век”. НВУ “ В. Левски”, Шумен, 2011, стр. 236-245, ISBN 978-954-9681-49-9.
доклад Владимиров Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 717-719
доклад Владимиров Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска в производстве. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 719-720
доклад Владимиров, Л. П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на опасностите за злополуки в икономическите дейности. В: Сборник доклади от Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 86-96, ISBN 1314-1937.
доклад Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. Изследване влиянието на времето на появяване на диференциалните рискове върху критичностите от замърсяване на граничната околна среда. В: Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2012, стр. 109 - 114., ISBN 978-954-753-095-9.
доклад Добринов В., Н. Ковачев. Ефективност на рапицата, като изходна суровина за получаване на биогорива. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 273-276
доклад Иванова Г., Ковачев Н. Преглед на нормативното уреждане на управлението на отпадъците в Република България. В: Трудове на юбилейната научна конференция 2005 – том 44, серия 1, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2005, стр. 339-345
доклад Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. I част. Методика на емисионните и имисионните изследвания на риска от шум.. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2013, стр. 231-235, ISBN 1311-3321.
доклад Ковачев Н. Мониторинг на риска от шум в производството. II част. Наблюдение, контрол и прогнозиране на риска от шумовите емисии и имисии.. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 52, серия 1.2, Русе, 2013, стр. 236-240, ISBN 1311-3321.
доклад Ковачев Н. Изследване на вътрекварталния шум от железопъния транспорт в град Русе. В: Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев". Том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 330-335, ISBN 1311-3321.
доклад Ковачев Н., В. Добринов. Оценка на риска от шум от роторен зърнокомбайн. В: Сборник доклади на Десета национална младежка научно-практическа сесия, София, Национален Дом на Науката и Техниката, 2012, стр. 304-309
доклад Ковачев Н., Г. Иванова. Някои тенденции и аспекти в получаването и използването на биогорива – био-етанол, био-дизел и био-метан на територията на Европа. В: Русенски университет «Ангел Кънчев», Научни трудове, том 45, серия 1, Русе, 2006, стр. 268-271
доклад Ковачев Н., Г. Попов, Кл. Климентов. Уредба за кавитационни изпитвания на малкодебитни центробежни помпи. В: Int. Sc. Conference “UNITECH’2004”, vol. II, 18-19 Nov., Gabrovo, 2004, стр. II-491/II-494
доклад Ковачев, Н. Динамика на шума от хидравличен чук при извършване на строително-ремонтни работи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 128-132
доклад Ковачев, Н. Оценка на шума от битова прахосмукачка. В: Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие „Качество и безопасност на стоките”. Икономически Университет, Варна, Издателство “Наука и икономика”, 2010, стр. 196-205

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.